Aktuality z HK ČR o dopadech vládních opatřeních na podnikatele

Přinášíme aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

Vláda předložila do sněmovny k projednání v režimu legislativní nouze několik návrhů zákonů schválených na schůzi vlády (23. března 2020). Důležité jsou změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Odpuštěné zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ

„I když jsou textové formulace v návrzích novel obou zákonů rozdílné, v obou případech jde o faktické prominutí poloviny pojistného pro OSVČ za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat.

Nepůjde tedy o pouhé odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.

Vladimír Dlouhý, Prezident HK ČR

V praxi to znamená, že stát odpustí každému OSVČ na sociálním a zdravotním téměř 30 000 korun. Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Toto opatření by se ale nemělo záporně odrazit v důchodech živnostníků.

Schváleno ošetřovné

Senát schválil ošetřovné pro rodiny s dětmi do 13 let, rodiče budou moci ošetřovné pobírat po celou dobu uzavření škol. Rodič dostane 60 % redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně.

Pozastavena 3. a 4. vlna EET

Senát dále posvětil dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb a odklad třetí a čtvrté vlny EET. Elektronická evidence tržeb se pozastaví po dobou nouzového stavu a dalších tří měsíců a úřady nebudou kontrolovat její dodržování.

Komentáře