EuropeActive na FIBO: Budoucnost evropského fitness sektoru.

Jakým výzvám bude evropský kontinent na poli fitness čelit v nejbližších letech?

Ve čtvrtek 4. dubna proběhlo v Kolíně nad Rýnem historicky první setkání všech evropských klíčových fitness asociací a fitness provozovatelů. Tato největší evropská schůzka byla součástí interaktivní diskuse o klíčových otázkách ve fitness sektoru.

EuropeActive pořádalo Evropské fórum zdraví a fitness zcela poprvé. Cílem bylo pomoci všem národním asociacím zlepšit standardy kvality v jejich každodenní interakci s veřejnými institucemi a seznámit účastníky s klíčovými trendy ve fitness sektoru.

Podpora tělesné aktivity: Evropský týden sportu a Národní fitness dny

Prezidentka České komory fitness Jana Havrdová a referent pro politiku EuropeActive Francesco Capuani se zaměřili na Evropský týden sportu, jako klíčové iniciativy, které mají za úkol povzbudit národní asociace k podpoře fyzické aktivity. Fitness sektor je při propagaci fyzické aktivity a aktivního životního stylu klíčový.

S kampaní National Fitness day vyzýváme fitness sektor, aby otevřel své dveře široké veřejnosti během Evropského týdne sportu.“

Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Důležitost spolupráce s vládou pro získání finančních prostředků na podporu fyzické aktivity zdůraznil generální ředitel společnosti UK Active Steve Ward.

„Je naprosto nezbytné, aby vlády pojaly problém jako svou prioritu, musíme zajistit, aby vznikaly projekty na podporu aktivní společnosti.“

Steve Ward, Generální ředitel UK Active

Laszlo Zopcsak, prezident Maďarské asociace pro zdraví a fitness vyzdvihl význam národních registrů pro Evropský registr fitness profesionálů (EREPS).

Evropský registr fitness profesionálů je celoevropský systém založený na nezávislých národních registrech, podporující zásady Evropské komise týkající se uznávání kvalifikací a mobility pracovní síly. Sladění národních registrů prostřednictvím akcí, jako je European Fitness Association Forum je klíčem k realizaci těchto hodnotných zásad.“

Julian Berriman

„Sdílením zkušeností a osvědčených postupů v rámci EREPS budou mít národní registry dobré předpoklady pro zvládání budoucích výzev.“

Julian Berriman

Řečníci EFAF představili i další zajímavá témata, mluvilo se o sazbách DPH ve fitness sektoru dále byla zdůrazněna důležitost správného ohodnocení školitelů dle jejich kvalifikace a dovedností. Zveřejněna byla i zpráva o aktuálním stavu fitness sektoru.

Trendy ve fitness

Odvětví fitness musí být připraveno na budoucnost a s tím spojené výzvy. Demografické změny budou mít dopad na potřeby klienta. Budoucí fitness uživatelé budou pravděpodobně starší, než jsou uživatelé dnes. Předpokládáme, že budou trpět jinými civilizačními chorobami. A právě proto musí být naši fitness profesionálové kvalifikovaní a připravení pracovat s těmito skupinami.

„Chtěli jsme, aby EFAF byla exkluzivní příležitostí pro účastníky, chtěli jsme, aby byli informováni o klíčových tématech ovlivňujících jejich každodenní práci a myslím si, že jsme dosáhli našeho cíle. Osobně bych chtěl poděkovat všem asociacím za to, že přijaly pozvání EuropeActive a připojily se k nám v tak nezapomenutelný den.“

Lukas Declercq
Komentáře