Češi jsou vyznavači skupinových cvičení, zásadní je ale osobnost instruktora

Když se v roce 1989 zvedla opona, za kterou už téměř 15 let běžel aerobik, mnoho žen i mužů skupinová cvičení nadchla. V současnosti patříme mezi aerobikové velmoci, a to jak ve skupinách, tak v jednotlivcích. Skupinové lekce již dávno nejsou jen temperamentní lekce aerobiku! Stále větší oblibu si získávají i pomalejší formy skupinových cvičení. Skupinové lekce jsou i na začátku druhé dekády 21. století mezi 20 fitness trendy, klienti je milují a je jasné, že v nabídce kvalitního fitness centra nesmí chybět.

Česká republika si už řadu let drží postavení respektované aerobikové velmoci. Naši závodníci si vozí cenné medaile z mistrovství světa i Evropy. Také ve skupinových cvičeních si vedeme velmi dobře. Dá se říct, že i tady fungují tradice?

„Slovo tradice bych spíš použila u Sokola a troufám si říct, že právě on dal dobrý základ pro vývoj pohybových aktivit v ČR. Skupinové lekce, které známe v současné podobě, ale před rokem 1989 neexistovaly. V sokolovnách se provozovala různá cvičení pro ženy, např. známá „džezgymnastika“, a teprve po pádu komunismu nastal ve fitness odvětví velmi rychlý vývoj. Nejenže se zvedla opona, za kterou aerobik frčel již 10–15 let před námi, ale z fitness se stal byznys a různé kluby začaly nabízet nejen posilovny, ale i sály se skupinovými lekcemi.“

Kateřina Bímanová, předsedkyně vzdělávací komise Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Umění dokázat „čapnout“ klienta

Skupinová cvičení, ať už jsou zaměřena jakýmkoli směrem, vyžadují to samé, co každý jiný sport. Proto i v tomto případě platí – chci-li ho ovládat, musím trénovat.

„Velmi často se stává, že klient přijde na skupinové cvičení, a jelikož mu to hned nejde, tak to vzdá a řekne „to mě nebaví“… Jasně, že ho to nebaví – vše nás přece baví až poté, co se to pořádně naučíme. Takže je potřeba vytrvalost, trpělivost a hlavně – dobrý instruktor. Ten musí umět „čapnout“ klienta, aby se vracel, trénoval a aby ho to bavilo. Pak dochází k uvolnění těch pověstných endorfinů, no a samozřejmě se při pravidelném docházení na lekce dostaví i výsledky ve spalování či formování postavy.“

Kateřina Bímanová, předsedkyně vzdělávací komise Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Právě v oblasti skupinových cvičení má Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz unikátní pozici na českém trhu, a to zejména díky 20 letům zkušeností s vedením kurzů pro instruktory aerobiku, bodystylingu a dalších forem skupinových cvičení. Hlavní školitelé pod vedením Kateřiny Bímanové byli často přímo autory daných cvičebních programů.

Akreditace Europe Active

Fakt, že je FISAF.cz ve vzdělávání instruktorů opravdu jedničkou na trhu, potvrdila i nedávno velmi významná událost, a sice udělení akreditace mezinárodní společnosti Europe Active. Toto nejvyšší možné evropské uznání kvality získal FISAF.cz právě pro oblast skupinových cvičení (Group Fitness Instructor) a cvičení pro děti (Youth Fitness Instructor).

„Zařazení do akreditačního programu Europe Active je pro FISAF.cz zcela zásadní. Stali jsme se prvními držiteli vysoce profesionální a mezinárodně uznávané licence v ČR. Akreditace se uděluje v takových oblastech fitness aktivit, pro které jsou sestaveny standardy minimálních znalostí a dovednosti. Sestavuje je mezinárodní komise z řad odborníků na dané oblasti, zejména vysokoškolských pedagogů, velkých provozovatelů fitness i uznávaných vzdělávacích organizací,“ říká Jana Havrdová, prezidentka FISAF.cz, a připomíná, že úspěšní absolventi kurzů organizovaných FISAF.cz tak budou automaticky zařazeni do celoevropského registru fitness profesionálů EREPS a bude pro ně mnohem snadnější získat práci v oblasti fitness v dalších evropských zemích.

Jana Havrdová, prezidentka FISAF.cz

Českým instruktorům nechybí kreativita

A jaké jsou současné trendy ve skupinových cvičeních? Podle Kateřiny Bímanové vzrostla obliba pomalejších forem (Body & Mind) a čím dál tím víc se do kurzu dostávají autorizované programy, které jsou prezentovány celosvětově (Les Mills, Zumba, Tabata, DeepWork, Pilobox, TRX apod.). V praxi to znamená, že instruktor si platí různé školení a licence na daný program, dostává materiály, a podle nich pak lekce vede. Klienti tak mají možnost si stejné či podobné lekce zacvičit na celém světě stejně.

„Myslím si, že se v případě skupinových cvičení odlišujeme od zahraničí kreativitou českých instruktorů, kteří ve skromných podmínkách dokážou vymyslet i realizovat cvičební styly, jež jsou ve světě prezentovány v „nablýskaném balení“ a za velké peníze.“

Kateřina Bímanová, FISAF.cz
Komentáře