Zákaz vstupu do fitness center, respektujme nařízení

Od pátku 13. března od 6. hodiny ranní platí zákaz vstupu na všechna sportoviště. Zákaz se vztahuje plošně na všechna fitness centra, posilovny, wellness zařízení, bazény i sauny bez ohledu na jejich velikost a počet cvičících klientů.
Ruší se i všechny sportovní akce s účastí nad 30 osob.

Zákaz se vztahuje na všechna krytá sportoviště, solária, sauny i wellness služby bez ohledu na velikost i počet cvičících klientů. Ať už je vaše provozovna definována jakkoliv, vztahuje se nařízení i na vás. Respektujte prosím nařízení, nepodceňujte vážnost situace, pomozte vše stabilizovat, ať je brzy lépe a může se celý fitness sektor co nejrychleji vrátit do běžného provozu.

Oficiální vyjádření ČKF aktuální situaci

Vážení provozovatelé fitness center, fitness profesionálové,

Česká komora fitness intenzivně monitoruje veškerá opatření týkající se omezení provozu fitness center v důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky dne 12. 3. 2020 z důvodu  nákazy koronavirem  COVID-19. Nastalou situaci průběžně konzultujeme s Hospodářskou komorou ČR, sledujeme také doporučení České unie sportu i České obce sokolské.

Čelíme celé řadě otázek, které masivně narostly po dnešních (pozn. 13. března 2020) vyjádřeních ministra Adama Vojtěcha o povoleném limitu do 30 osob v prostoru vnějších i vnitřních sportovišť. V rámci dnešního dalšího zpřísnění podmínek pohybu a dalších aktivit občanů ČR však nepředpokládáme úmysl rozvolnit nastavená pravidla tak, že fitness centra mohou otevřít s výše uvedeným limitem počtu osob.

Česká komora fitness na základě výše uvedeného doporučuje uzavřít všechna fitness centra bez omezení stylu cvičení či velikosti a to až do konce či odvolání nouzového stavu. V našich provozech dochází ke kontaktu většího množství lidí, proto jsme prostředím rizikovým pro přenos nákazy.

Jako alternativu klasického tréninku navrhujeme zorganizovat outdoorovou aktivitu pro členy v menších skupinách (do 30ti osob), nabídnout klientům on-line lekce, popř. soukromý trénink v domácím prostředí.

Zapojíme se tak do celospolečenského úsilí o snížení šíření nákazy. Jakékoliv jiné verze výkladu těchto omezení provozování tělovýchovných služeb z oblasti fitness považujeme za riskantní ať již z důvodu reálného ohrožení vašeho personálu a klientů, tak z důvodu rizika porušení pravidel nouzového stavu s důsledky v podobě trestního stíhání či pokuty ve výši 3 miliony Kč.

Tým České komory fitness pro vás bude i nadále pečlivě sledovat celou situaci a v případě jakékoliv změny vás budeme kontaktovat.

V Praze dne 13. března 2020, Jana Havrdová, Prezidentka České komory fitness

Aktuální informace nepřetržitě sledujeme, situaci konzultujeme s Hospodářkou komorou ČR a vše sdílíme na FB stránce ČKF. Máte-li dotazy, kontaktujte nás na info@ceskakomorafitness.cz.

Nařízení vlády platné od 13. března 6.00

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Kompletní Usnesení vlády ze dne 12. března 2020 zde

Praktické video Ministerstva zdravotnictví ČR

Instruktážní video „Co byste měli vědět o koronaviru“ vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Nerespektování zákazu je trestným činem.

Komentáře