Fitness sektor počítá ztráty i hledá alternativy – právě pohyb totiž zvyšuje imunitu!

Fitness centra už počítají ztráty a pro mnohé z nich bude jejich uzavření, ke kterému došlo v pátek 13. března v důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR z důvodu nákazy koronavirem COVID-19, zlomové. Právě pohyb je ale jedním z faktorů, které zvyšují imunitu. Česká komora fitness doporučuje zapojit se do úsilí o snížení šíření nákazy a vymyslet způsoby, jak lidem dopřát pohyb i v současné nelehké situaci.

Zákaz se vztahuje na všechny posilovny, wellness zařízení, bazény i sauny, a to bez ohledu na jejich velikost a počet klientů. „Současné opatření považujeme za závažné a vnímáme, že bude mít celou řadu velice negativních důsledků, ale chápeme ho. Doporučili jsme proto uzavřít všechna fitness centra bez omezení stylu cvičení či velikosti, a to až do konce či odvolání nouzového stavu. V našich provozech dochází ke kontaktu většího množství lidí, proto jsme bohužel prostředím rizikovým pro přenos nákazy,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness s tím, že provozovatelům fitness center a fitness profesionálům se budou snažit maximálně pomáhat v jejich nesnadné situaci.

„Zapojili jsme se už do zpracovávání finančních ztrát v našem oboru v rámci Hospodářské komory ČR a budeme vyjednávat o jejich kompenzaci. Budeme moc rádi za podporu sektoru, zejména při stanovení všech dopadů a ztrát,“ dodává Jana Havrdová.

Měsíc pro nás může být likvidační…

Majitelé fitness center se shodují v tom, že ačkoliv přišli o veškeré příjmy, spousta nákladů jim nadále zůstává (nájmy, mzdy, energie, byť snížené…) a i do budoucna hrozí riziko ztráty klientů, jejichž základnu si těžce budovali.

Zde je vyjádření několika z nich:

„Zcela respektujeme nařízení vlády ČR a provozy FactoryPro jsme uzavřeli. Pevně doufám, že toto opatření nebude mít dlouhého trvání, mělo by to zcela devastující vliv na naše odvětví. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni zcela uzavřít provozy jako jedni z prvních, pevně doufám, že se podaří vyjednat pro nás kompenzace jak od vlády, tak od OSA a dalších institucí. Můžeme se dostat do několikamilionových ztrát. Bude záležet nejen na tom, jak dlouho budou opatření trvat, ale následně také, jak rychle se vrátí důvěra našich klientů v to, že kontakt s větším množstvím lidí je bezpečný.“

Lada Viesnerová, FactoryPro

„Chápeme, že prevence zdraví je důležitá, nicméně toto opatření pro náš obor má důsledek v podobě absolutního výpadku příjmů. Náklady na mzdy, nájmy a ostatní zůstávají, proto lze provoz udržovat bez podpory maximálně po dobu jednoho měsíce, poté bude pro mnohé z nás likvidační.“

Jan Pravda, Vita Sana Club

„Současnou situaci hodnotím jako velmi vážnou, ohrožující existenci našeho klubu. Klíčovou otázkou je, jak dokážeme zvládnout období, kdy klub (a u nás potažmo celý resort – hotel, restaurace) nebude mít prakticky žádné příjmy, a přesto musí hradit fixní náklady, které se snažíme samozřejmě utlumit, jak to jde, a dále využít všechny možné podpory – odsun splátek úvěrů alespoň o dva tři měsíce, i využití případného bezúročného úvěru na překlenutí. Počítáme, jak to všechno vyjde.“

Tomáš Linhart, Park Holiday

„Vzhledem ke skutečnosti, že fitness je moje hlavní obživa a mám závazky vůči dodavatelům, nemalý nájem, tak je situace úplného dlouhodobého zavření bez spoluúčasti státu pro mne naprosto likvidační. Můžeme jen všichni doufat, že i pro podnikatele najde stát řešení v podobě finanční pomoci či náhrady ušlé mzdy a že brzy se budeme moci všichni vrátit k tomu, co nás těší a zejména sílí.“

Petra Stryková, Pett, fitness aréna TRX bez hranic

“Důsledky zavření fitness center jsou už nyní fatální, pronajímatelé absolutně neakceptují požadavek na přerušení provozu, pojišťovna na tuto situaci také nereaguje a tyto fixní náklady budeme muset hradit. Dále máme závazky k zaměstnancům, trenérům a instruktorům, kteří nemají jiný zdroj příjmů. Pokud bude situace trvat déle než měsíc, tak to většinu klubů přivede na hranici přežití.”

Igor Macásek, I am Fit Praha

„Velice nás mrzí, že jsme museli fitness centrum zavřít, nicméně si plně uvědomujeme závažnost situace. Zdraví všech je nyní na prvním místě. Ekonomické dopady budou fatální, bez finanční pomoci a odložení splátek a nájmu mohou být ztráty likvidační. Vše záleží na délce uzavření.

Silvie Zedníková, AS Fitness

On-line lekce a online výzvy jako alternativa osobních i skupinových tréninků

Česká komora fitness bude nadále fitness centrům i profesionálům maximálně pomáhat, přinášet informace a rady. Jako alternativu klasického tréninku doporučuje nabídnout klientům on-line lekce. Výborným způsobem může být i forma online výzev motivujících klienty pečovat o své zdraví.

„Doporučujeme zapojit se do celospolečenského úsilí o snížení šíření nákazy a vymyslet způsoby, jak lidem dopřát pohyb i v současné omezené situaci. Právě pohyb je totiž jedním z činitelů, kteří pomáhají zvyšovat naši imunitu, a to nyní potřebuje každý,“ dodává Jana Havrdová s tím, že všechna opatření kolem koronaviru mají podle ní i další důležitý dopad: „Vrací nás k základním hodnotám, k rodině, zdraví a dobrým vztahům. V krizi není vhodný čas na házení si klacků pod nohy, je naopak příležitostí se semknout a společně zabojovat.“

Aktuální informační servis pro fitness sektor související s COVID-19

Situaci pro vás nepřetržitě sledujeme, aktuální informace a další kroky Vlády ČR přímo ovlivňující fitness sektor pro vás sdílíme na webové stránceFB stránce České komory fitness.

Komentáře