Deklarace NEJEN fitness sektoru České republiky

Ekonomické následky restriktivních opatření, která byla vyhlášena v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru, již v řadě oblastí přímo ohrožují podnikání. Fitness sektor patří k těm sektorům, které jsou opatřeními omezeny absolutně.

Krizi však vnímáme také jako příležitost upozornit na fatální důsledky nedostatku pohybové aktivity v každodenním životě a současně nabídnout kapacitu a služby našich fitness center, klubů, trenérů i instruktorů k dlouhodobé změně, která se zdá být nezbytná nejen kvůli koronaviru, ale z i hlediska trvalé udržitelnosti systému zdravotní péče v ČR.

Česká komora fitness jako zástupce českého fitness sektoru proto přichází s Deklarací NEJEN českého fitness sektoru, pro kterou jsme v uplynulých dnech získali podporu významných organizací.

Pomozte nám sdílet naše požadavky, podpořte naši společnou deklaraci šířením tohoto dokumentu co největšímu okruhu sportovních a fitness nadšenců.

Dokument ke stažení zde

Kdo

My, zástupci sportovních a fitness profesionálů, provozovatelů sportovních a fitness zařízení, sportovní vzdělávací zařízení, osobní trenéři, instruktoři skupinových lekcí, tanečníci, instruktoři lyžování, horští průvodci, horští vůdci a instruktoři ostatních outdoorových a dalších sportovních disciplín

S podporou

Hospodářské komory České republiky

České společnosti tělovýchovného lékařství

I velkých sportovních organizací

 České unie sportu, České asociace Sport pro všechny, Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, Unie horských povolání České republiky

a Nadace sportující mládeže

Pod záštitou

Europe Active – největší evropské organizace zastupující fitness sektor v návaznosti na její Deklaraci podpory evropského fitness sektoru ze dne 26. 3. 2020

S plným respektem

k nutnosti uzavření provozu našich zařízení i činnosti našich profesionálů, stejně jako k omezení dalších odvětví národního hospodářství na dobu nezbytnou pro omezení šíření nákazy koronavirem

Zcela v souladu

s naplňováním cílů státní politiky v oblasti sportu, dané vládou a přijatou koncepcí Sport 2025

Tímto společně nabízíme

svůj profesní kapitál, tedy znalosti, dovednosti, dlouholeté zkušenosti a materiální zázemí pro maximální propagaci a realizaci programů podpory pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě občanů České republiky.

Proč

Nejen aktuálně probíhající světová pandemie koronaviru COVID 19, ale i dlouhodobě vzrůstající výskyt celé řady onemocnění přímo souvisejících s klesajícím množstvím fyzické aktivity v každodenním životě zásadním způsobem poukazují na to, že právě pravidelný pohyb zásadně pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou kondici populace, a to pro všechny věkové kategorie včetně seniorů, u kterých představuje základní předpoklad pro aktivní a nezávislý život.

Zároveň je vědecky prokázáno, že pohybová aktivita ve spojení s kvalitní výživou může na přímých i nepřímých nákladech ušetřit až 1/3 nákladů na zdravotní péči České republiky!

Co navrhujeme v krátkodobém horizontu

Maximální státní podporu všech podnikatelských subjektů zasažených restriktivními opatřeními proti šíření koronaviru v České republice, a to na všech úrovních podnikání, tedy jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak i pro malé a střední společnosti, spolky s vedlejší hospodářskou činností, vzdělávací společnosti i dodavatele sportovního zařízení a služeb.

Co nyní nezbytně potřebujeme

Při dodržení maximálních hygienických a bezpečnostních opatření co nejrychleji znovu otevřít naše provozovny a sportoviště a umožnit široké veřejnosti využívat našich služeb, a to postupně od individuálních osobních tréninků a outdoorových aktivit v přírodě, přes malé skupiny do 10 lidí, k větším skupinám do 30 lidí až k úplnému otevření našich provozů bez omezení.

Co žádáme v dlouhodobém horizontu

Zařazení pravidelné pohybové aktivity a zdravého životního stylu mezi hlavní politické i společenské a vzdělávací priority v ČR.

Jednoznačný statut veřejné prospěšnosti pro všechny aktivity provozování i poskytování tělovýchovných služeb, které vnímáme jako zdraví prospěšné pohybové a sportovní aktivity!

Systémové zařazení pravidelné fyzické aktivity nejen mezi preventivní, ale i léčebné metody péče o zdraví občanů České republiky, a to jak na úrovni efektivní spolupráce sportovních profesionálů s lékaři, tak i spolupráce se zdravotními pojišťovnami.

Zařazení našich služeb do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

Pro realizaci výše uvedených požadavků jsme připraveni k maximální spolupráci, veřejné diskuzi, poskytnutí nejen odborníků z praxe, ale i z vědeckých kruhů. Současně jsme připraveni k intenzivnímu zvyšování kvality našich služeb jak na úrovni lidských zdrojů, tak i materiální, abychom společně dosáhli hlavního cíle:

KVALITNÍHO A DLOUHODOBÉHO ŽIVOTA VE ZDRAVÍ A AKTIVITY I OSOBNÍ NEZÁVISLOSTI VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN OBČANŮ České republiky

V Praze dne 7. 4. 2020

Mgr. Jana Havrdová

Prezidentka České komory fitness z.s.,

členka představenstva Hospodářské komory ČR

Přílohy:

č. 1 Deklarace podpory evropského fitness sektoru

č. 2 Přehled všech subjektů, které tuto Deklaraci podporují:

Členové České komory fitness

Podporovatelé otevřeného dopisu společnosti MultiSport Benefit premiéru Babišovi ze dne 27. března 2020.

Podporovatelé Otevřeného dopisu vládě ČR Centra Tance Praha zde dne 3. 4. 2020,

Členové Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

EFPE Czech

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově

K deklaraci se připojují další organizace a subjekty, které budeme postupně doplňovat.

Komentáře