Jak a kdy se připravit na EET ve fitness?

Systém Elektronické evidence tržeb odstartoval 1. 12. 2016. Ať již se zavedením EET souhlasíte, či nikoliv, nic to nemění na faktu, že elektronická evidence tržeb je dnes již realitou. Dříve či později se začne povinnost EET týkat i podnikatelů ve fitness. Proto jsme s jedním ze tří největších dodavatelů EET pokladen MARKEETA připravili odpovědi na pár základních otázek týkajících se této problematiky z pohledu fitness. Věříme, že tyto aktuální informace uvítáte.

Co je to EET?

Každá tržba od 1. 12. 2016, která podléhá dani z příjmu, musí být hlášena správci daně (finančnímu úřadu, dále jen FÚ) pomoci elektronické evidence tržeb. Tato povinnost se bude týkat i drtivé většiny provozovatelů fitness zařízení a podnikajících fitness profesionálů.

Pro tyto účely si  budete muset pořídit speciální zařízení (pokladnu), které bude upraveno ke komunikaci se správcem daně. Dále se budete muset zaregistrovat na příslušném finančním úřadě, provést registraci a vygenerování EET certifikátu na daňovém portálu a k samotnému přenosu dat budete potřebovat internetové připojení.

Na koho spadá povinnost vést EET a od kdy?

„EET bude zaváděno pro jednotlivé skupiny podnikatelů v několika etapách. S největší pravděpodobností se vás, provozovatelů fitness, studií a sportovních klubů, bude týkat sloučená 3. a 4. vlna spouštění EET. Její start není v současné době znám (poté, co ústavní soud zrušil navržený termín 1.3.2018), aktuální odhad ministerstva financí je dle průchodu novely zákona o EET sněmovnou cca. konec letošního roku. Zatím je tedy relativně dostatek času se na vše připravit.“

Hynek Pášma, Obchodní ředitel Smart software, dodavatel pokladních systémů MARKEETA

Když nabízím kávu, nebo protein, musím mít EET pokladnu již dnes?

V případě fitness se jedná o tzv. minoritní činnost podnikatele. Z metodiky Generálního finančního  ředitelství  vyplývá, že v případě minoritní činnosti (tedy pokud objem plateb z minoritní činnosti nepřevýší částku 175 000 Kč a současně  tvoří maximálně  49  % z  celkových  plateb uskutečněných v dané provozovně za kalendářní rok – daňové období) lze  tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až když vznikne povinnost evidovat tržby celému provozu fitness, tedy k datu spuštění sloučené 3. a 4. vlny. Pokud ale nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek, je třeba evidovat tržby již dnes.

Výjimky, kdy nemusím vést elektronickou evidenci tržeb:

EET se na vás nebude vztahovat za předpokladu, že nepřijímáte tržby v hotovosti a vystavujete faktury pouze pro převod na účet, neboť přímé platby z účtu na účet nejsou předmětem EET.

Jak vybrat správnou pokladnu?

„Určitě ji vybírejte tak, aby vyhověla vašemu typu a rozsahu podnikání. Dnes je trendem jednoznačně možnost kontroly a přehledu o prodejích a zisku a to dostupné odkudkoliv a kdykoliv pomocí webu“ radí zkušený prodejce Hynek Pášma.

Kupříkladu u pokladen MARKEETA si zákazník může vybrat jak ze široké škály zařízení, tak i obsáhlé nabídky balíčků služeb.

Několik praktických rad na závěr

Důležité je mít zajištěnou podporu (tedy většinou formou pravidelných plateb nebo předplatného) u svého dodavatele pokladního systému tak, abyste nemuseli mít starost o to, zda bude vaše pokladní řešení v budoucnosti v souladu s neustále se měnící legislativou (typicky již proběhlé změny v parametrech EET) a abyste předešli v takových případech neočekávaným nákladům souvisejícím s aktualizací, případně s výměnou pokladny za jiného dodavatele.

Stále také bude možné si odečíst náklady na pořízení EET pokladny až do výše 5000 Kč od daně z příjmů v případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikatele. Slevy na dani tedy může využít trenér i provozovatel, který podniká jako OSVČ. Právnické osoby bohužel slevu na dani uplatnit nemohou. Je možné, že si nebudete muset pokladnu pořizovat, záleží na vaší velikosti.

V aktuálním návrhu novely zákona o EET je navržen následující princip:

Podnikatel bude vystavovat účtenky z očíslovaného bloku, který dostane zdarma na finančním úřadě. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit všechny následující podmínky:

  • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu
  • není plátcem DPH
  • má maximálně 2 zaměstnance
  • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč (tato částka pravděpodobně ještě v parlamentu dozná změn směrem nahoru)

Důležitá poznámka – nejedná se o výjimku z EET, jen evidenci jinou formou (analogovou místo elektronickou). Účtenku budete muset vypsat a vydat zákazníkovi vždy (i bez jeho požádání). Případné nevydání účtenky bude podléhat stejné sankci jako v případě, kdy máte elektronickou pokladnu. Otázkou tak bude, zda není jednoduší si EET pokladnu, která dělá vše za vás, raději pořídit a mít klid.

Napadla vás ještě nějaká další otázka týkající se EET ve fitness? Napište nám, s radostí zajistíme jeho zodpovězení!

Komentáře