Opatření ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Postupně pro vás mapujeme informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty významně postihují i fitness sektor.

Je pochopitelné, že ze strany státu v tuto chvíli budou zajišťovány priority – zastavení šíření nákazy, zajištění zásobování obyvatel a udržení ekonomické činnosti ve výrobním sektoru. Věříme, že s odstupem bude vláda pamatovat i na konkrétní pomoc fitness prostředí – a to, jak provozovatelům fitness center, tak i jednotlivým fitness trenérům pracujícím jako OSVČ. Je to právě náš sektor, který může velkou měrou ovlivnit budoucí zdraví celé české veřejnosti.

V tuto chvíli chraňte své zdraví a své okolí, dodržujte pokyny k zamezení šíření nákazy, buďme ohleduplní a nemysleme jen na sebe.

Situace se bude vyvíjet a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám. S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace přímo ovlivňující fitness sektor shromáždit a aktualizovat v přehledu na webové stránce.

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na náhradu škody, půjček a dalších dostupných rad a pomocí pro všechny typy fitness zařízení, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.

Odklad daní

Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut):

 Platby DPH

  •  je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19

 Platby daně z příjmů za rok 2019

  • lze podat kdykoli do 1. 7. 2020
  • na základě žádosti je možné odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

Více informací naleznete na těchto odkazech webových stránkách Finanční správy ČRMinisterstva financí ČR

Odložení zavedení poslední vlny EET

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května 2020, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva Financí ČR ze dne 17. března 2020.

Neuplatňování restrikcí za zpožděné platby pronájmu sportovního zařízení ze strany měst či obcí

Využíváte-li pro své lekce prostory sportovních zařízení ve vlastnictví města či obce, konzultujte situaci s příslušným městským nebo obecním úřadem. Některá města a obce deklarují, že nájemcům umožní odklad plateb, jiná přislíbili, že zpožděné platby za pronájem sportovního zařízení ze strany obce nebudou penalizovat.

Zohlednění plateb poplatků za hudbu

Ohledně poplatků za užití hudby ve fitness aktivně komunikujeme s OSA a Intergram a dle předběžných dohod se za období, kdy musí být fitness centra zavřena, žádné poplatky platit nebudou.

Úvěry a finanční výpomoci

V současné době je zřízen bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Příjem žádostí byl pro velký převis pozastaven, ale bude možné znovu žádat. Možnost odkladů plateb nabízejí i některé banky a ČEZ.

Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

Ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, informace o sociálních službách, náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti, homeworking, žádost o zprostředkování zaměstnání, zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb apod. upravuje pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Komentáře