Fitness jako součást zdravotně preventivní péče?

Je to realita, nebo utopie? A jak je české fitness prostředí připraveno na aktivní zapojení do zdravotně preventivní péče?

Na tyto otázky se zaměřili účastníci kulatého stolu, kterým byla letošní konference Zdravé fitness pro zdravé Česko ukončena. Pozvání ke kulatému stolu, který moderovala Jana Havrdová, přijali Linda Nepožitková z FactoryPRO, MUDr. Martin Matoulek z 1. LF UK a VFN Praha, Pavel Přeček z Daily Fitness, Jan Caha z Fitness Institutu a Martin Chlumský z České obce sokolské.

“Česká populace stárne a naše snaha je dostat lidi co nejdříve mimo zdravotní prostředí – třeba do fitness, které je rozhodně zdravější. Cílem fitness by mělo být pomoct člověku a zlepšit mu prognózu tím, že mu zvýšíme zdatnost, zejména tu kardiovaskulární. Nedostatek pohybu dnes zásadně ovlivňuje zdraví celé české populace.“

MUDr. Martin Matoulek
Komentáře