Fitness na předpis – jak jsme daleko?

Za osm let existence České komory fitness bylo – především díky prezidentce Janě Havrdové – mnoho kvalitní (a dost často na první pohled ne zcela viditelné) práce odvedeno. Stále je před námi ještě pořádný kus cesty a na té potřebujeme vás – naše stávající členy, naše budoucí členy, každého jednotlivého lektora, instruktora – zkrátka a dobře fitness sektor jako celek.

Nesmíme proto polevit, tím spíše ne teď, v okamžiku, kdy první plody našeho osmiletého snažení dozrávají. Sami bez aktivního zapojení vás všech, kdo se ve fitness sektoru pohybujete (a komu není stav fitness sektoru lhostejný), se ale nemáme šanci posunout dále!

Dejme si proto za cíl pro letošní rok nebýt pasivní, pojďme diskutovat, pojďme společně – jako fitness sektor – táhnout za jeden provaz. Abychom se posunuli dále, musíme být vidět a především slyšet! První příležitostí, kdy naši společnou sílu můžeme předvést a dokázat, že nám na zdraví české společnosti skutečně záleží, máme všichni již tuto sobotu, 12. ledna v Praze na konferenci Čas pro zdraví pořádané jedním ze zakladatelů České komory fitness, doc. MUDr. Matoulkem, PhD. Pojďme se vrátit k původní myšlence a podpořit úsilí doc. MUDr. Matoulka, PhD. v jeho snaze vrátit téma Fitness na předpis zpět do povědomí české veřejnosti – je to totiž i naše velké téma!

Pojďme se tímto článkem Doc. MUDr. Matoulka, PhD. vrátit o osm let zpět a připomenout si obrovský smysl naší práce a ne zrovna lehké úkoly, které si Česká komora fitness společně se svými členy dala za cíl!

Kde je vize „Fitness na předpis“ v roce 2019

V r. 2011 byla založena Česká komora fitness. Zakládající schůze proběhla ve Všeobecné fakultní nemocnici na 3. interní klinice. Jedním z hlavních témat byl pojem „Fitness na předpis“.  Současná legislativa umožňuje navštěvovat fitness pouze zdravým osobám a lze tedy jen obtížně doporučovat lidem s různým onemocněním návštěvu jakéhokoliv tělovýchovného zařízení, ačkoliv je nepochybné, že právě fitness centra nebo rekondiční centra s individuálním přístupem a pod odborným vedením, jsou nadějí na efektivní využití pohybové aktivity v léčbě mnoha onemocnění, prodloužení života a především zlepšení jeho kvality.

V České populaci je mnoho lidí se základními civilizačními onemocněními (8-9% dospělé populace), vysoký krevní tlak (cca 25 % dospělé populace), jen nadváhou a obezitou trpí skoro 60% dospělé populace. Ve vyšším věku je pak pohybová aktivita klíčovým preventivním lékem, který pomáhá předcházet sarkopenii a osteoporóze. Nepochybná data o prodloužení života má pravidelná pohybová aktivita u onkologicky nemocných, kde dochází k prodloužení života. U pacientů s metastatickým postižením sice nepřináší zřejmé prodloužení života, ale vhodná aktivita s kvalitní výživou významně zlepšuje jeho kvalitu.


První předpokladem je však kvalitní komunikace mezi zdravotnickými pracovníky (lékaři, fyzioterapeuty atd.) a instruktory pohybových aktivit nebo trenéry.

V rámci vzdělávání byly vypracovány standardy profesní kvalifikace „Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními“, nicméně dosud není žádný trenér či instruktor, který by jej získal. V dokumentu Zdraví 2020 je jedním z cílů připravit pracovní pozici „exercise professional“, která by umožňovala realizovat doporučení zdravotníků a vést pohybovou aktivitu nemocných trenérem nebo instruktorem pohybové aktivity bez zdravotnického vzdělání.

Předpokladem je ale nejen deklarovaný zájem z řad tělovýchovných pracovníků, ale současně i vynikající znalost fyziologie zátěže včetně projevů únavy a některá specifika u lidí s nejčastějšími civilizačními onemocněními (cukrovka a riziko hypoglykémie, vysoký krevní tlak a hypertenzní reakce nebo naopak riziko pozátěžové hypotenze atd.). Pro budoucnost je nezbytné nejen pravidelné setkávání ale i možnost praktické výuky v zařízeních, kde mohou klienti s těmito onemocněními bez obav cvičit a postupně tak získávat praxi a pochopit, že metodiky vedení tréninku jsou velmi podobné jako u vrcholových sportovců, ale preskripce musí respektovat přítomnost onemocnění. Na druhou stranu nevhodný výběr druhu pohybové aktivity nebo jen nízká intenzita z obavy nežádoucích událostí nevede k požadovanému cíli, tedy zvýšení zdatnosti.

Pohybová aktivita nelze oddělit od stravování a tak opravdu dobrý instruktor i trenér, který vede k pohybovým aktivitám by měl znát alespoň některá specifika výživy např. seniorů, diabetiků atd.

Jedním z cílů konference Čas pro zdraví je i představit koncept pravidelných praktických workshopů, na kterých se budou moci setkat instruktoři pohybové aktivity s pacienty i přímo během zátěže současně s teoretickou výukou. Rozbor vlastních případů klientů, zkušeností může vést k postupnému přibližování metodik, ale především ke snížení potenciálního rizika poškození, resp. k efektivnější preskripci a následné realizaci v praxi

Komentáře