Jak a čím cílit na cílovou skupinu: Senioři 50+

Ve světě vzniká trend fitness center určených vysloveně pro seniory, protože je mezi nimi mnoho takových, kterým podmínky v běžném fitness centru cílenému zejména na mladší generaci nevyhovují.
Pokud se rozhodnete, že do vaší posilovny chcete přilákat zákazníky věkové kategorie 50+, musíte tomu kompletně přizpůsobit váš přístup k těmto klientům, protože na ně logicky platí jiný přístup než na mladší generaci.

Proč se hýbat?

Prvním a nejdůležitějším krokem je přesvědčit potenciální klienty, že pohyb je důležitý a dokázat je motivovat, aby jej sami vykonávali.
Třeba mít představu o tom, co tuto věkovou kategorii dokáže zvednout ze židle a dostat do vašeho fitness centra. Každý chce vypadat dobře, ale u seniorů můžeme předpokládat, že hlavní motivací bude něco jiného než samotný vzhled.
V tomto věku má převážná část lidí menší nebo větší zdravotní problémy jako bolavá záda nebo stará zranění, která se po dlouhé době začínají opět ozývat, zvýšený tlak, cholesterol, diabetes, artritida, osteoporóza a podobně. Je proto dobré upozorňovat na fakt, že cvičením můžeme velké množství těchto problémů úplně odstranit nebo alespoň zčásti eliminovat.
Ti, kteří v tomto věku žádné zdravotní problémy nemají, jsou si vědomi toho, že s přibývajícími roky se pravděpodobně nějaké vyskytnou. Proto je potřebné mluvit o pohybu i jako o nejlepší a nejlevnější prevenci před všemi možnými zdravotními neduhy.

Proč se hýbat u nás?

Existuje mnoho kroků, které vám můžou pomoci nalákat zákazníky této kategorie do vašeho fitness centra.

Přizpůsobte služby: Jak jsme už řekli, mnoho seniorů se necítí komfortně v prostředí klasického fitnesscentra, ve kterém tvoří většinu návštěvníků výrazně mladší lidi. Proto je dobré jim umět vytvořit podmínky, ve kterých budou moct cvičit s lidmi v podobném věku.
Takovému požadavku nejlépe vyhovíte, pokud otevřete kurzy určené vysloveně zákazníkům nad padesát let, které můžou být zaměřené na cvičení se sníženou intenzitou nebo na procvičování partií, které tuto generaci nejvíc trápí.
Dále můžete třeba poskytovat poradenství v oblasti správné výživy, která pomáhá v předcházení mnohým zdravotním problémům.
Mezi cvičení, které je vhodné pro zákazníky v tomto věku, určitě můžeme zařadit lekce zaměřené na zpevnění hlubokého stabilizačního systému, tedy lekce ve stylu Zdravá záda, balantes, pilates, případně některých typů jógy. Dle vitality a konkrétního zdravotního stavu každého jednotlivého zákazníka je možné ale také využít lekce aerobní, či taneční.
Pokud máte k dispozici bazén, velmi oblíbeným cvičením mezi seniory je i aqua aerobik.

Personál: Jako v každém odvětví, ve kterém mají zaměstnanci přímý kontakt se zákazníky, i v tomto případě je jejich kvalita jedním ze základních pilířů vašeho úspěchu. Trenéři, kteří vedou lekce pro seniory, by měli mít v oblasti práce s nimi určité zkušenosti a velkou dávku trpělivosti.

Věrnostní program: Nejlepší možností jak si klienty udržet, je nabídnout jim klubové členství. Seniorům můžete v rámci tohoto členství nabídnout třeba poradenství v oblasti výživy nebo v pravidelných intervalech měření tlaku, cholesterolu a podobně.

Vzhledem k tomu, že senioři se většinou v této problematice dobře neorientují, protože fitness centra se nezaměřují na tuto cílovou skupinu, nejvhodnější je použít jako nástroj propagace mladší generaci. Můžete například k věrnostnímu programu pro běžné zákazníky poskytnout možnost slevy nebo jiného benefitu, pokud do vašeho fitness centra přivedou seniora, který si zakoupí členství.

Komentáře