Jak na cílovou skupinu 15 – 18 let

Dnes začínáme nový seriál, který majitelům a provozovatelům pomůže lépe pochopit jednotlivé cílové skupiny. Nejčastějším rozdělením je rozdělení věkové a proto dnes začínáme nejmladší skupinou, pro kterou je fitness vhodné. Mluvíme-li o mladých lidech, kterým je momentálně 15–18 let, máme z marketingového hlediska na mysli generaci, které se říká „generace Z“. V některých zdrojích se překrývá s tzv. „generací C“. Zmiňovaný překryv se ani tak netýká věku jako spíše zájmů.

Poznejte generaci Z

Zásadní rozdíl mezi generací Z a předchozí generací Y je ten, že členové předchozí generace pamatují život před nástupem masových technologií, zatímco následující generace se narodila až po něm.  Životní tempo generace Z je tak rychlé jako internetové připojení. Je zvyklá na okamžité výsledky a okamžité splnění přání, okamžitý feedback, na okamžité sdílení. Vlastnosti a předpoklady, se kterými můžete počítat, jsou: rychlá orientace v souvislostech, argumentační schopnosti, přehled a ambice zapojovat se a ovlivňovat dění kolem. A ty, se kterými raději moc nepočítejte, jsou trpělivost a respekt.
Jak brzo podchytit mladou generaci?
Vaše ambice dostat k sobě zástupce této cílové skupiny budou nejspíš souviset se snahou podchytit si je včas, zabránit jejich sympatii vůči konkurenci apod. Jestliže si jako fitness centrum dáte za cíl oslovit lidi mezi 15–18 lety, musíte nejdříve moc dobře vědět, proč to chcete udělat. A na základě toho musíte pro ně mít vyspecifikovanou nabídku. Nabídka musí obsahovat jasnou argumentaci – co, za kolik, kdy, čím je to zajímavé, čeho lze dosáhnout, jakým způsobem. Pak udělejte všechno proto, aby vaše nabídka – tj. informace o ní, přihlášení se do „hry“ i samotné plnění – byla co nejdostupnější, snadno dohledatelná, přehledně vysvětlená, interaktivní.
 

Jak cílit?

Na televizi se nedívají, noviny nečtou, billboardy přehlížejí, letáky odmítnou nebo zahodí. Zaměřte se proto na komunikační kanály a formy komunikace, na kterých generace Z funguje. Vycházet přitom můžete ze tří základních motivačních prvků typických pro tuto „cílovku“: zábava, informace a sebevyjádření.

1. Obsahový marketing
To znamená: pracujte se sociálními sítěmi, blogujte, vytvářejte videa, využívejte emoce, vyprávějte příběhy. U této generace je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že si bude prohlížet videa na YouTube, než u běžné populace.
 

2. Osobní prezentace
To znamená: jděte za nimi, nečekejte, že přijdou oni za vámi. Vyskytujte se v místech, kde se pohybuje vaše cílovka, a nabídněte jim alternativu, cestu, řešení, styl. Buďte originální a struční, guerilla akce jsou touto cílovkou vítané, protože jsou kreativní. Nabídněte třeba místní taneční skupině, fotbalovému družstvu nebo třeba hvězdě freestylu, že je pomůžete z kondičního hlediska připravit na závody. A postavte na tom kampaň. Najděte si v místní škole „týpky“, kteří tam dělají zábavu, udělejte z nich skupinu a trénujte je. A natočte o tom video.
 

3. Interakce
Pracujte na recenzích, komentářích, názorech, doporučeních. Personifikujte je – přidejte k nim tvář i příběh. Image je důležitá. Styl je důležitý. Jazyk je důležitý.
Generace, kterou se chystáte oslovit, si internetového obsahu a recenzí vysoce cení. Názorům nalezeným na webu věří až 84 % lidí. 51 % lidí považuje názory cizích lidí za důležitější než názory vlastních přátel nebo rodiny a 92 % spotřebitelů se v nákupním rozhodování opírá o doporučení od přátel. V některých případech je to kontraproduktivní, představte si např. situaci: nechci aby spolužačka nosila stejné boty nebo stejný baťoh jako já, ovšem výzva „pojď se mnou cvičit“ je skoro základní společensko-sportovní nabídkou, kterou můžete dostat. A od nabídky „pojď se mnou cvičit“ (nechci jít sám) máte pak nakročeno k vytvoření skupiny nebo jakéhokoliv „sociálního útvaru“, který vám navýší počet členů v cílové skupině 15–18 let. Pokud nechcete nic nechat náhodě, proces „doporučení od přátel“ můžete lehce a opatrně podporovat.
 

To je blbý, to nedělám

Zábavou a legrací eliminujte předsudky typu „stydím se“ a „to je blbý“. Mladí lidé se v tomto věku zdají být sebevědomí pouze navenek, ve skutečnosti jsou zranitelní, plní pochybností a moc si nevěří. Volte spíš citlivější tón v osobní konverzaci, prokažte porozumění a získejte si důvěru. Zkuste vybudovat kult, nabídnout idol, živého maskota, který jim nenápadně půjde vzorem. Počítejte s tím, že jinak budou reagovat protřelí a ostřílení teenageři ve městech a jinak na malém městě nebo na vesnici. Hranice je tenká – co bude někde vysoce in může být o pár kilometrů vykopávka, co bude ve městě stylové, bude na vesnici přehnané a moc vyšperkované a lidé se leknou.
 

Řekni mi, kdo jsi, a já ti povím, co máš cvičit

Zajímejte se pak také o jejich názor a vytvářejte pro ně hodnotný prostor, kde jej můžou sdílet. Odpovídejte na dotazy, reagujte i na negativní posty a na kritiku. Stůjte si za svým, ale nelekněte se, tón v konverzaci mladých lidí může znít nabubřele a světsky. Chvíli to vydržte – až vám uvěří, začnou se chovat až překvapivě vyspěle. 

Komentáře