Jak prokázat kvalitu fitness instruktorů?

Fungujícím nástrojem jsou standardy Národní soustavy kvalifikací

Každý pátý Čech je obézní. Vyplývá to z nové statistiky Eurostatu, podle níž jsme téměř o 4 procenta nad unijním průměrem a řadíme se na šesté nejhorší místo v EU. V té souvislosti se jeví jako logický stoupající počet lidí mířících do fitness i enormní nárůst zájmu o profese fitness instruktorů. Jak ale poznat, zda tito instruktoři mají potřebné znalosti i dovednosti? Jedním z nejdůležitějších nástrojů je zkouška v rámci Národní soustavy kvalifikací, která se už v praxi osvědčila a odborníci jí předpovídají do budoucna zásadní význam pro kvalitu tohoto oboru.

„Kvalita fitness profesionálů v České republice má bohužel rozdílnou úroveň. Vzhledem k významu jejich práce v rámci pohybové prevence jako jednoho z hlavních nástrojů boje proti civilizačním onemocněním vidíme zajištění úrovně všech, kteří pracují v tomto oboru, jako zásadní.“

RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR

„Systém standardů celé řady profesionálních kvalifikací z oblasti fitness je již vytvořen v Národní soustavě kvalifikací, je velice snadno aplikovatelný a je možné je začít zkoušet,“ dodává Zdeněk Somr a k jeho názoru se přidávají i další odborníci, kteří si ověřili, že tento systém v praxi funguje (například u profesí masérů, chův nebo strážných).

Standardy tu už jsou a fungují

„Česká komora fitness je už od roku 2011 zapojena do procesu tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací a jsme přesvědčeni, že právě tento nástroj, vycházející ze zákona 179/2006 Sb. o ověřování výsledků celoživotního vzdělávání, se dá okamžitě použít.“

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Standardy jasně určují, jaké znalosti a dovednosti je třeba umět pro výkon povolání fitness instruktora, a jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak je to se zkouškami?

Zkoušky mohou provádět pouze státem autorizovaná místa a osoby na základě předem stanovených standardů, a nemusí mít žádnou vazbu na školicí zařízení, v němž daný profesionál studoval. Takovým subjektem může být například Hospodářská komora, která aktivně spolupracuje s Českou komorou fitness na sestavení týmů odborníků přezkušujících pro nejrůznější profesní kategorie.

Legitimní nástroj kompatibilní s EU

„V tuto chvíli je již možné zkoušet z kategorií instruktor aerobiku, bodystylingu, indoor cyclingu, kondiční chůze, pilates a power jógy. Absolvent zkoušky získá Osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace, která obsahuje i kvalifikační stupeň srozumitelný v Evropské unii. Bez ohledu na to, kde jste se vzdělávali, takové osvědčení jasně potvrzuje, že oboru skutečně rozumíte a práci v něm umíte,“ doplňuje Jana Havrdová s tím, že na nesmírně důležitém standardu osobního trenéra ve fitness se bude pracovat v letošním roce a případně zapojení odborníků z tělovýchovných fakult univerzit bude více než vítáno.

Jak jsou na tom současní instruktoři?

Fitness sektor se dynamicky rozvíjí a proto by se trenéři a instruktoři měli neustále vzdělávat. Právě zkoušky z profesních kvalifikací jsou výborným nástrojem pro ověření aktuálních znalostí a dovedností.

Taková informace je důležitá jak pro provozovatele fitness center, tak i pro koncového klienta a výhledově i pro lékaře či zdravotní pojišťovny. Například standard profesní kvalifikace Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními (aktuálně v závěrečném stadiu schvalování MŠMT a MZd) zcela jasně definuje rozsah znalostí a dovedností odborníků zaměřených na práci s lidmi, kteří mají vysoký krevní tlak, nadváhu či diabetes. Lékař pak v některých případech nebude muset předepisovat léky, ale pošle pacienta cvičit.

Prvním krokem k této kvalifikaci je odborný workshop.

Jak se standardy tvoří?

Proces vytváření standardů Národní soustavy kvalifikací se vyvíjí od roku 2005. Vznikají v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Návrhy jsou předkládány Sektorové radě, která s nimi vysloví souhlas, nebo je vrátí k dopracování. Finální návrhy se následně ještě konzultují s dalšími odborníky pro danou oblast, aby se zajistila jejich kvalita a transparentnost. V procesu je zapojeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které schvalovací proces finalizuje. Veškeré informace jsou veřejné a najdete je zde.

Při otevření náhledu kvalifikace hned zjistíte, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti, i způsob, jakým se budou zkoušet. Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.

Komentáře