Český fitness sektor je vidět

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness byla v pátek 27. března krátce po 14. hodině hostem živého vysílání ČT24 z Malostranského náměstí.

Jak se opatření zamezující šíření pandemie promítají do života velkých fitness center i osobních trenérů? Jak dlouho je český fitness sektor schopný současná omezení přežít? Jaké kroky vlády ČR by českému fitness sektoru pomohly do budoucna?

Některá fitness centra mají již nyní zásadní existenciální problémy

Aktuální opatření samozřejmě chápeme a vítáme veškeré podpory, které od Vlády ČR přicházejí – nejsou opomenutelné, ale vzhledem k číslům, jsou bohužel velice malé. Současnou situaci jsme jako fitness sektor schopni zvládnout v horizontů týdnů, možná měsíce. Pokud by ale měla pokračovat déle, tak i přes veškeré podpory, o kterých se mluví, bude muset mnoho fitness center a trenérů ukončit svoji činnost.

Máme zprávy o tom, že někteří fitness provozovatelé a instruktoři uvažují o ukončení své činnosti a hlásí se na úřady práce.

Fitness sektor zahrnuje širokou škálu aktivit, které míří ke sportu a ke zdraví, se v současné krizové situaci už dostal na nulu, a to jak na úrovni provozovatelů fitness center, tak i na úrovni osobních trenéru a instruktorů, kteří z velké části pracují jako OSVČ.

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Tým České komory fitness se snaží všemožnými způsoby pomáhat. Sledujeme nejnovější aktuality, komunikujeme s Hospodářskou komorou, s médii, přinášíme novinky a především rady, jak současnou situaci společně zvládnout.

Doufáme, že současná opatření jsou otázkou týdnů, důležitá je však budoucnost

Současná omezení plně respektujeme, věříme, že jsou otázkou týdnů. Za podstatné považujeme to, co se bude dít dál, až se situace stabilizuje a až se budou nastavovat nová pravidla. Jisté je, že společnost nebude úplně stejná jako byla před koronavirem.

Je to totiž právě fitness sektor, který může následně zásadně přispět ke zlepšení fyzické i psychické kondice celého národa. Máme důkazy o tom, že až třetina nákladů  na zdravotní péči by mohla být ušetřena, pokud by se lidi pravidelně hýbali a správně a dobře jedli. Pohyb je prevence i lék pro celou řadu nejen civilizačních onemocnění.

Nastavení co nejpříznivějších podmínek pro podnikání ve fitness, včetně snížení sazby DPH

Byli bychom proto rádi, aby jedním z výsledků současné krize bylo to, aby podnikatelé ve fitness sektoru – a tím myslíme celou škálu pohybových aktivit vedoucích ke zdraví, ať je to jóga, pilates, klasická fitness centra, tanec či zdravotní tělesná výchova – získali co nejpříznivější podmínky pro své podnikání.

Jednou z věcí, která by nám pomohla je co nejnižší sazba DPH a v tomto směru už komunikujeme s našimi evropskými partnery v ostatních zemích EU.

Fitness součástí zdravotně preventivní péče

Další věcí, která by pomohla celé společnosti i zdravotnímu systému, je to, aby se fitness služby staly pevnou součástí zdravotního systému této země, aby si lidé nechodili jen pro léky do lékáren, ale aby byli motivováni k tomu aktivně se hýbat, zlepšit svou kondici a tedy i svou zdravotní prognózu. Víme, že pravidelný pohyb u nás chybí ve všech generacích, ať už jsou to děti nebo senioři.

Je potřeba vytvořit okruh potřebných opatření, které povedou českou populaci k pravidelnému pohybu. Každý z nás na sebe bude myslet, bude dbát o zdraví své i zdraví své rodiny. Je čas převzít zodpovědnost do vlastních rukou.

Komentáře