Jana Havrdová na jednání Expertní skupiny Evropské komise

Česká republika je ve tvorbě standardů profesních kvalifikací z oblasti fitness jednou z nejakčnějších zemí Evropy. Kvalita služeb fitness profesionálů je zásadní pro rozvoj našeho sektoru včetně zapojení do zdravotně preventivní péče a právě profesní kvalifikace jsou skvělým nástrojem, jak znalosti a dovednosti instruktorů skupinových lekcí i osobních trenérů ověřit.

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Zkušenosti z tvorby i uvedení národních standardů do praktického života se staly důvodem, proč se Jana Havrdová ve dnech 15.-16. května 2019 zúčastnila jednání Expertní skupiny Evropské komise Skills and human resources development in sport, jejímž hlavním tématem je sestavení jednotných Evropských doporučení pro základní požadavky minimální úrovně znalostí a dovedností sportovních trenérů.

Jana seznámila účastníky z více než 20 zemí včetně zástupců Evropské komise s konkrétními výsledky, kterých bylo dosaženo v rámci české Národní soustavy kvalifikací. Zdůraznila, že právě prokázání jasné úrovně znalostí a dovedností fitness profesionálů považujeme na nezbytnou součást hlavního cíle českého fitness – zapojení jeho služeb do zdravotně-preventivní péče. „V rámci Evropy jsme na jednom z předních míst v počtu schválených sportovních standardů a velkým úspěchem jsou i první schválené standardy z oblasti výkonnostního sportu, kterými jsou Trenér sportovního aerobiku a Trenér golfu.

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a předsedkyně Sektorové rady pro osobní služby, již řadu let pracuje společně s odborníky na jednotlivé fitness styly na budování standardů profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací z oblasti fitness. Inspirací pro tuto práci jsou jim evropští odborníci z Europe Active a jejich doporučení pro standardy fitness profesí. Fitness je v oblasti jednotných standardů vzdělávání nejaktivnějším sektorem z široké oblasti sportovního prostředí, které zatím většinově nevnímá potřebu nastavení minimální úrovně znalostí a dovedností svých trenérů a instruktorů např. z důvodu jednotných mezinárodních pravidel soutěží v rámci jednotlivých sportů. A to je jev, který se zdaleka netýká jen České republiky, ale i ostatních zemí Evropy.

Janina prezentace se setkala s řadou pozitivních ohlasů „Well done for your presentation, it was well-received, and I got some good feedback after the meeting“ řekl po skončení jednání Cliff Collins, ředitel programů Europe Active, který se jednání také zúčastnil a představil široký rámec aktivit sektoru Active Leisure, jehož nedílnou součástí je právě Fitness.

Velmi příjemné bylo i navázání nových kontaktů se slovenskými účastníky Lýdiou Babiakovou z Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu a Ľuborem Tománkem z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského v Bratislavě.

Po rozdělení Československa postupně došlo k velkým rozdílům mezi českým a slovenským sportem včetně fitness a vzájemná výměna zkušeností může být do budoucna oboustranně přínosná.

Komentáře