Jednorázový příspěvek 25.000 Kč pro OSVČ. Reakce fitness sektoru vítáme, komentáře předáme HK ČR

Vláda vyplatí živnostníkům postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek. Návrh bude poslanecká sněmovna schvalovat 7. dubna, o den později Senát. Je možné, že ještě dojde k jeho úpravám. Máte-li k opatření komentář, napište nám!

Jaké podmínky je nutné splnit?

Abyste jako OSVČ na hlavní činnost měli na kompenzaci nárok, musíte splnit několik podmínek, které doložíte společně s žádostí v čestném prohlášení:

 • Kvůli vládním opatřením jste museli zavřít provozovnu, nebo vám bylo v jeho důsledku podnikání ztíženo (např. nemáte zákaz, ale nemáte zákazníky),
 • vaše tržby za poslední tři měsíce meziročně poklesly, alespoň o 10 % (tj. za sledované období 01–03/2020 oproti porovnávanému období 01–03/2019),
 • podnikali jste už v roce 2019,
 • váš celoroční výdělek v uplynulém roce dosáhl alespoň výše 180 000 korun.

Pokud jste nepodnikali v měsících 01 – 03/2019, které se porovnávají pro kompenzaci, bude se postupovat takto:

 • Sledovaným obdobím budou první 3 kalendářní měsíce, ve kterých jste vykovávali činnost.
 • Pokud jste za rok 2019 neměli příjem alespoň 180 000 Kč, z důvodu, že jste po část roku nepodnikali, bude se postupovat takto:
 • Postačí, pokud jste dosáhli v loňském roce příjmů ve výši součinu 15 000 Kč a počtu kalendářních měsíců, ve kterých tuto samostatnou výdělečnou činnost vykonávali. Tj. v průměru alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Podpora bude vyplácena na základě vyplnění formuláře, který Finanční správa zveřejní 3. dubna 2020. Žádost musí obsahovat výše zmíněné čestné prohlášení a také číslo bankovního účtu, na který má být kompenzace odeslána.

Žádosti bude Finanční správa přijímat:

 • online přes datovou schránku,
 • dále je možné je zasílat poštou,
 • nebo je donést do sběrného boxu (jsou umístěny před finančními úřady)
 • či na podatelnu. 

Peníze bude vyplácet Finanční správa, předpokládá se, že k tomu dojde zhruba v polovině dubna.

Více informací přinášíme přehledně v dokumentu zde. Zároveň budeme rádi za případné komentáře, které obratem předáme k projednání Hospodářské komoře ČR. Poslat nám je můžete do konce tohoto týdne, tj do pátku 3. dubna 2020 na info@ceskakomorafitness.cz.

Komentáře