Kolik budete platit za užití hudby od ledna 2019?

Česká komora fitness již řadu měsíců vyjednává s autorskými svazy (OSA, INTERGRAM a další) novou metodiku i výši sazeb pro užití hudby ve fitness.

Snažíme se hlavně o nový pohled na fitness centra s plným členstvím a všechna ostatní. Za důležité považujeme také oddělení prostor, kde hudba „vydělává“ peníze (sály na skupinová cvičení) a kde dělá jen „kulisu“ (všechny ostatní ozvučené prostory). V létě proběhlo první pilotní testování nové metodiky i sazeb a výsledky zdaleka nebyly přijatelné.

Proto jsme se jako komora přihlásili jako asociace zastupující vyšší než zanedbatelné množství subjektů v daném sektoru a oficiálně nové sazebníky napadli u všech autorských svazů.

Na základě dlouhodobě budovaných dobrých vztahů  se nám již nyní podařilo získat pro vás snížení sazeb, které v některých oblastech dosahují téměř 60% z původně navrhovaných výší! O konkrétní podobě sazebníku stále jednáme!

Děkujeme za velkou pomoc s poskytnutím vlastních dat téměř 20 fitness centrům! Díky nim se podařilo optimalizovat sazebníky tak, aby co nejvíce odpovídaly reálnému provozu fitness center v průběhu roku!

Pro členy České komory fitness budeme mít dále k dispozici 20% slevu a plný administrativní servis. Sledujte nás a budete vše vědět jako první!

Komentáře