Co přinesla konference Čas pro zdraví?

Fitness na předpis?!

Pokud se vám podařilo být přímými účastníky historicky první konference Čas pro zdraví, kteří zaplnili v sobotu 12.1. 2019 prostory pražského hotelu Diplomat, měli jste možnost slyšet tyto informace naživo. Jsme moc rádi za setkání s těmi z vás, kteří se společně s námi konference zúčastnili, stejně tak nás těší zprávy od těch, kteří nás po jejím skončení kontaktovali. Těm, kteří o konferenci přišli, bychom alespoň touto cestou rádi předali hlavní myšlenky, které konference přinesla.

Českou komoru fitness na konferenci reprezentovala naše prezidentka Mgr. Jana Havrdová, která představila naše hlavní cíle a priority a aktivně se také zapojila do polední diskuse u kulatého stolu.

Cílem konference bylo podpořit spolupráci fitness s lékařským sektorem, a to zejména v oblasti zapojení aktivního pohybového programu do prevence i léčby civilizačních onemocnění.

„Základním předpokladem pro úspěšnou spolupráci fitness s lékařským sektorem, je dostatečné vzdělání na straně fitness profesionálů a důvěra lékařů v jejich znalosti a zkušenosti.“

Klíčový je v tuto chvíli standard profesní kvalifikace Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními, za kterým organizačně stojí právě Česká komora fitness a obsahově tým odborníků v čele s MUDr. Martinem Matoulkem. Tento standard by měl být, po dlouhém procesu schvalování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví, schválen v nejbližších týdnech. Otvírá se tak cesta pro získání odbornosti fitness profesionálů pro cvičení s pacienty trpícími nadváhou, obezitou, vysokým krevním tlakem, diabetes a dalšími onemocněními, které spadají do kategorie civilizačních onemocnění.

Jana Havrdová se také aktivně zúčastnila kulatého stolu, ke kterému přijali účast zástupci Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny ČR, Společnosti všeobecného lékařství, Státního zdravotnického ústavu, lékařů i českého sportovního prostředí. Prezidentka České komory fitness apelovala na nutnost změny společenského paradigmatu směrem k pravidelnému pohybu. O tom, v jak závažné situaci se česká společnost nachází, jsme psali nedávno například v našem článku o epidemii obezity zde

„Jen ucelený přístup zahrnující rodinu, školy, aktivní mobilitu, úlevy na zdravotním pojištění a další kroky mohou vést k postupnému zvrácení negativního trendu pasivního způsobu života.“

Zdůraznila také připravenost fitness sektoru sehrát zásadní roli v praxi cvičení s konkrétními pacienty, tedy aktivně zapojit své služby do zdravotně preventivní péče.

„Pro český fitness sektor je to zásadní výzva do budoucna, krokem číslo jedna je aktivní vzdělávání našich profesionálů tak, aby věděli, jak přesně s pacienty cvičit při plném respektování jejich zdravotního stavu i medikace.“

Fitness na předpis je, jak se zdá ne na startu, ale spíše v cílové rovince. Jak bude jeho aplikace úspěšná? Záleží na kvalitě fitness profesionálů, ochotě lékařů a vzájemné kooperaci obou zmíněných sektorů. Záleží ale také na nás všech, na širší veřejnosti, abychom pravidelný pohyb vnímali jako ten nejlepší prostředek prevence a v případě potíží i způsob, jak své neduhy „zdravě“ řešit.

Komentáře