Děkujeme všem 98 účastníkům konference
Zdravé fitness pro zdravé Česko 2017

Poznačte si datum další konference, která se uskuteční 20. 4. 2018.

Fotografie z konference najdete na našem facebooku:

www.fb.com/komorafitness

Generální partneři České komory fitness:

   

Partneři konference: