Další „osvícení“ trenéři už vědí jak cvičit s diabetiky a obézními pacienty

V pořadí již druhý odborný workshop s přízviskem „Pohyb na předpis“ proběhl tentokrát mimo hlavní město. Všichni zúčastnění se v sobotu 25. ledna 2020 setkali v příjemném prostředí hotelu Astra v Srbech u Prahy.

Odborný workshop Základy preskripce pohybových aktivit pro osoby s civilizačními onemocněními se opět uskutečnil díky spolupráci České komory fitness a týmu doc. MUDr. Matoulka ze Společnosti tělovýchovného lékařství.

Čechům a Češkám chybí pohyb. Co to znamená pro fitness profesionály?

Jak se jako fitness profesionál s touto skutečností nejlépe vypořádat? Ideálně být připraven! Fakt, že na NEpohyb trpící a zpohodlnělá současná společnost je živnou půdou a doslova rizikovým faktorem civilizačních chorob, je obecně známý. Stejně jako prokazatelné pozitivní účinky pravidelné fyzické aktivity, které zcela vystihuje naše oblíbené a často používané spojení „Pohyb jako prevence i lék“.

V čem je tedy problém? Všechna tato fakta jsou sice obecně známá, ale jen malá část společnosti je reálně aplikuje v praxi. Z tohoto důvodu je řada na nás, fitness profesionálech, situaci vnímat, být připravený a schopný své znalosti přizpůsobit – odborně se vzdělávat a rozumět individuální preskripci pohybové aktivity. Množství takových klientů, kteří budou naše specifické znalosti potřebovat, do budoucna poroste.

Pohyb jako lék – hodí se pro všechny, nemá vedlejší účinky a léčí více nemocí najednou.

Podle odborníka na tělovýchovné lékařství Martina Matoulka je pohyb nejblíže definici ideálního léku, protože se hodí pro všechny, nemá žádné vedlejší účinky a léčí více nemocí najednou. Vedle kardiovaskulárních problémů a cukrovky má pozitivní vliv také na krevní tlak, depresi, řídnutí kostí nebo nádorová onemocnění.

Cukrovka a obezita – největší problémy české populace

Roste množství osob s nadváhou a bohužel i obézních. Kardiovaskulární onemocnění představují v České republice závažný problém, přičemž srdeční infarkt je nejčastější příčinou smrti a invalidity u mužů v produktivním věku. Každý rok v ČR cukrovkou nově onemocní 60 tisíc lidí, většina trpící diabetem mellitem II. typu. Ročně také v souvislosti s cukrovkou zemře v ČR 22 tisíc pacientů.

Cvičení s diabetiky a obézními pacienty má svá specifika

Pohyb u osob s civilizačními onemocněními má zajisté svá specifika. Jedná se o úplně jinou cílovou skupinu, než na jakou jsou naši fitness profesionálové zvyklí. Pohyb nesmí být pro klienta za žádných okolností bolestivý.

Proto je potřeba úplně odlišný přístup, svým klientům musíte vysvětlit, že je úplně v pořádku, když ho pohyb nebaví a štítí se ho. Důležité také je, že pohyb klienta nesmí bolet. Základem je ho nepoškodit.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Do našich fitness center už dávno nechodí jen nabití sportovci. Lidé, kteří dnes do našich fitness center zavítají, mají často skryté zdravotní problémy a pokud jim na recepci předáme pouze klíček od skřínky, může to mít i fatální důsledky.

Nevhodně zvolené cvičení může klientovi spíše uškodit, než aby bylo prospěšné. Navíc mnoho nových klientů fitness center s cvičením teprve začíná nebo se jedná o klienta, který již nějaké zkušenosti má, avšak má špatné cvičební návyky. Proces tvorby individuálních cvičebních programů by tedy měl být plně v rukou trenéra, který by měl na samém začátku provést komplexní vstupní anamnézu. Trenér potřebuje zjistit základní informace o dosavadním životním stylu klienta (např. jaký je typ jeho zaměstnání, jak často prováděl sportovní a jiné pohybové aktivity, co ho motivuje apod.) Skvělým návodem, jak s vašimi klienty pracovat a nic nepodcenit je evropský projekt Let’s #BEACTIVE, do kterého se můžete vy i vaše fitness centrum. Právě začínáme s 3. ročníkem!

Díky našemu workshopu Základy preskripce pohybové aktivity u osob s civilizačními onemocněními už další osvícení fitness trenéři vědí, jak pracovat s mladými diabetiky, onkologickými pacienty, kardiaky, s lidmi po úrazech, hypertenzí nebo astma.

Zpětná vazba od samotných účastníků a kladné ohlasy nám jen potvrzují, že organizace podobných worshopů má smysl. Jsme odhodláni myšlenku pohybu jako prevence dále rozvíjet a ve spolupráci s týmem doc. Matoulka pokračovat.

„Děkuji, že jsem se mohla zúčastnit tohoto workshopu. Bylo zajímavé slyšet, co se děje s tělem, kdy trpí civilizačními nemocemi. Jak to vnímají obézní lidé, kardiaci či diabetici. 
Jestli někdy bude možné, ráda bych byla u toho, jak tito lidé cvičí. Uvést tyto poznatky do praxe. Do Elixír studia chodí klienti STOBu a mě bylo nabídnuto s nimi od dubna cvičit pilates. Tak chci být co nejlépe připravena. Děkuji ještě jednou za milé a vstřícné vystupování Vás všech!“

Martina Podborská, Elixír Studio Praha

„Vzhledem k tomu, že jsem dříve byla sama lektorem a mám několik kurzů v RLS INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ Praha, vím, jak je náročné samotnou přednášku připravit a upoutat pozornost posluchačů. Sama jsem si ověřila, že většinu informací znám, ale jsem ráda, že se mi potvrdilo, že je moje cesta správná a potvrdili mi to skuteční odborníci. Otázky, které jsem měla, a které se mohly podávat průběžně mi byly srozumitelně vysvětleny. Určitě budu mít zájem o další spolupráci, ne jenom v části teoretické, ale hlavně praktické. Těším se na další akci.

Šárka Holá, Fitness Studio Louny

„Pro mě to byl velice přínosný, a přitom příjemný vzdělávací den.  Přednášející lékaři a magistra podpořili svým lidským přístupem k nám předávání informací a zkušeností. Byla to moje první účast na workshopu pořádaný Českou Fitness komorou.  Je to úžasný „nápad“ propojit instruktory s lékaři. Po semináři se mi trochu ulevilo ze strachu, co mám dělat, když mi přijde klient na cvičení a má diabetes, vysoký krevní tlak nebo obezitu.  Jsem v přístupu k němu a k jeho fyzické aktivitě jistější. I když pořád vím málo, přece jenom něco podstatného ano. Děkuji za možnost účasti na workshopu.“ – Iva Vopičková, Dům Salve Chomutov

Iva Vopičková, Dům Salve Chomutov

O dalším termínu workshopu vás budeme informovat – sledujte náš blogkalendář školení. Všichni zájemci o tuto problematiku už si však mohou dát do diářů termín další konference Tělovýchovného lékařství, která proběhne 12.-14. listopadu 2020 v Praze.

Komentáře