Technologie a inovace? Pro fitness business příležitost a výzva!

Aplikace, personalizace, herní principy, virtuální realita – termíny, kterým před několika lety věřil jen zlomek odborníků. Dnes jsou běžně používané i mezi podnikateli ve fitness a byl jim věnován celý jeden den na letošním veletrhu RiminiWellness.

„Zažít sílu inovací“ motto tradiční B2B konference konané v rámci RiminiWellness 2019. Celodenní konference se zúčastnila asi stovka současných i budoucích podnikatelů ve fitness, kteří přemýšlejí inovativně, moderně a technologické novinky vnímají jako příležitost a výzvu pro další rozvoj svého podnikání.

Celý den se více či méně tématicky dotýkal cílové skupiny mladých lidí, tzv. Millenialls a Generace Z (pozn. lidé narození po roce 1980). Není se čemu divit. Právě generace mladých lidí má k novým technologiím přirozeně nejblíže, většina dnešních mladých lidí vyrostla s chytrým telefonem v ruce, používání aplikací je samozřejmostí, každá novinka je výzvou. Pro fitness business je tato cílová skupina extrémně zajímavá. Za pár let to budou právě Millennials, kteří budou rozhodovat o tom, za co své příjmy utratí. Již dnes lze z jejich chování a rozhodování odhadnout, že na svém zdraví a vzhledu tato generace šetřit nehodlá.

Millennials a Generace Z představuje 80% lidí ochotných platit za služby fitness

Nové technologie přinášejí do světa fitness zcela nové cesty, jakými může fitness získávat nové klienty. Velký potenciál pro fitness business představují Millennials a Generace Z. Ač si myslíme, že mladí lidé o návštěvu fitness nestojí, není to pravda. Skutečnost, že řada z nich cvičí o samotě doma pomocí aplikací a online videí neznamená, že nestojí o sdílení fitness zážitku s ostatními vrstevníky.

Millenialls jsou „jiní“. Mají odlišné preference, vysoké nároky, s radostí investují do sebe – do svého zdraví i vzhledu, vyžadují kvalitu, příjemnou atmosféru, mají potřebu socializace a své zážitky nepřetržitě sdílejí s ostatními.

Potřeba socializace je u Millennials veliká a pokud „fitko“ nabídne této specifické cílové skupině adekvátní servis, vykouzlí atmosféru, kde se bude tato generace dobře cítit, má o návštěvnost postaráno. Žádná jiná generace aktuálně nedbá na svůj fyzický vzhled tak, jako Millennials. Velkou zásluhu na tom mají některé sociální sítě. Žádná jiná generace se o zážitky z fitness nemá potřebu dělit se svými přáteli (zejména těmi virtuálními) tolik jako právě Millennials. Příkladem je tolik oblíbený a celosvětově rozšířený koncept skupinových lekcí Les Mills.

Cvičení doma s využitím aplikací, youtube videí nebo online programů nesmí být provozovateli fitness center vnímáno jako konkurence. Lidé cvičící takto doma takové cvičení mají jako „doplněk“.

Vanessa Jodar, Planet Fitness CEO (France)

Komentáře