ČKF jako zástupce fitness sektoru napadla návrhy nových sazebníků za užití hudby ve fitness.

Návrhy nových sazebníků za užití autorských práv (hudby) ve fitness sektoru v podobě, jaké byly zveřejněny dne 31.8.2018 jsme jako zástupce celého fitness sektoru označili za nevyhovující.
Česká komora fitness jako asociace zastupující vyšší než zanedbatelné množství subjektů v daném sektoru, proto nové sazebníky u všech autorských svazů oficiálně napadla. O nové podobě sazebníku stále jednáme, o situaci vás budeme průběžně informovat.

Komentáře