Jaký byl odborný workshop očima účastníků?

Docela obyčejná sobota dalo by se říct. Ne tak úplně pro český fitness sektor a zcela určitě ne pro desítku „osvícených“ trenérů, kteří trenérskou činnost vnímají nejen jako práci, ale ještě mnohem více jako své poslání!

Cvičit se zdravými klienty je snadné, cvičit s nemocnými je ta pravá výzva – to si jako trenér musíte dobře uvědomit a brát svou roli skutečně zodpovědně. Bez počáteční investice a speciálního vzdělání to nepůjde – možná právě takové myšlenky přilákaly účastníky na historicky první odborný workshop Základy preskripce pohybové aktivity u osob s civilizačními onemocněními.

„Spolupráce lékařů a fitness profesionálů je klíčová. Každý člověk je jiný, každý má specifický typ onemocnění, a proto musí být pohybová aktivita na každou nemoc specificky zaměřena.“

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Dopolední dávka „diabetické“ teorie

Bez teoretického základu nelze stavět dále, a tak jsme větší část dopoledne strávili teorií. Na přednášce MUDr. Evy Horové jsme se dozvěděli, že nejčastějšími civilizačními chorobami jsou cukrovka, obezita, ischemická choroba srdeční a další. Na teorii krásně navázal první workshop věnovaný diabetu. V posilovně, kam jsme se po přednášce všichni přesunuli, na nás již čekali dva dobrovolníci, na kterých jsme si mohli sami vyzkoušet, jak v praxi s diabetiky pracovat.

Základem praxe je ptát se a vše důkladně evidovat

Správné vedení a precizní dokumentace se při práci s diabetikem opravdu vyplácí. Známka toho, že jste skutečný fitness profesionál je to, že víte jak a umíte se pacienta správně zeptat na jeho obtíže. Ačkoliv většina diabetiků se svou nemocí žije dlouho, a většina z nich dokonce ví, jak na cukr reagují, jako správný fitness profesionál na toto nesmíte spoléhat. Neustále musíte předvídat, myslet na dva kroky dopředu a nepřetržitě klienta edukovat.

Na otázku, zda mohou lékaři posílat své pacienty s ischemickou chorobou srdeční nebo cukrovkou do fitness center, již kladnou odpověď máme. Je to také ten nejefektivnější lék! Ale, má to své ALE. Poskytovatelé musí mít jednoznačně vytvořená pravidla, musí mít vyškolený personál a vlastnit základní vybavení pro práci s těmito pacienty.

MUDr. Martin Matoulek

Odpoledne praktické, měřil se tlak, i na běh do schodů došlo

Odpolední část byla zaměřena na práci s pacienty, kteří mají potíže související s vysokým krevním tlakem, jsou obézní a také na specifika, která je třeba mít na mysli, pokud se rozhodneme pracovat s aktivními seniory.

Jakou pohybovou aktivitu byste doporučili obéznímu hypertonikovi? Díky MUDr. Matoulkovi již víme, že mnohem vhodnější a zdravější než tenis a squash, bude pro takto nemocného člověka posilování izolovaně svalové skupiny s lehčím závažím.

Nechybělo ani několik taktických a praktických rad. Chceme-li, aby náš pacient u pohybu vydržel a neutekl nám hned po první lekce, nesmíme dopustit, aby pohyb bolel. Jako trenéři máme mnoho nelehkých úkolů – jedním z nich je i správná motivace, ideálně taková, díky které najde náš klient v pohybu smysl a zalíbení – pokud se nám toto podaří, můžeme si gratulovat k prvnímu dílčímu vítězství! Nemuset klientovi (pacientovi) vysvětlovat, jaký význam pohyb pro jeho zdraví má, je naše společná velká výhra!

Jaká rizika nese pohybová aktivita u seniorů?

Závěr odpoledního bloku byl věnovaný otázkám na co bychom si jako fitness profesionálové měli dávat pozor, pokud chceme pracovat se seniory. Práce se seniory v sobě ukrývá další rizika, další specifická onemocnění, jako třeba osteoporóza. Dozvěděli jsme se například, že senioři obecně málo pijí – často právě proto, aby nemuseli na toaletu, když jsou ve společnosti. Cvičení by mělo probíhat pouze v horizontální poloze, anebo dokonce ve vodě, kde je riziko pádu minimální.

Jak hodnotí workshop sami účastníci?

„Ačkoliv byl workshop opravdu odborný, jazyk, kterým hovořili přednášející byl velmi srozumitelný pro všechny účastníky.“

Klára Benešová, účastnice odborného workshopu

„Workshop byl plný důležitých a zajímavých informací a beru ho jako odrazový můstek pro své další vzdělávání. Velmi přínosná byla nejen jednoduše podaná problematika civilizačních chorob, ale také propojení s praxí a možnost si promluvit s pacienty i odborníky, kteří s nimi pracují.“

Alena Potočková, účastnice odborného workshopu

Chcete i vy získat toto odborné vzdělání? Další příležitost budete mít již v lednu 2020!

Komentáře