Společnost ČEZ umožní odložit platby za energie, odklady slibují i některé banky

Společnost ČEZ umožní domácnostem a firmám kvůli šíření nákazy koronavirem v odůvodněných případech odklad plateb za energie až o tři měsíce. Zároveň firma ČEZ Prodej dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků, kteří budou v prodlení s platbami za energie.

Stejná pravidla budou platit u ČEZ Prodej i pro živnostníky a malé firmy. Střední a větší společnosti odebírají energie od společnosti ČEZ ESCO, která v této době svým zákazníkům rovněž dovolí odklad splatnosti, snížení záloh a vstřícnější přístup při sjednání splátkových kalendářů, které budou navíc rovněž bezúročné. Více informací v článku.

Možnost odkladu splátek o tři měsíce nabízejí i některé banky

Komerční banka umožní společně s některými dalšími českými bankami odklad úvěrových splátek svým zákazníkům, kterým se v souvislosti s aktuální mimořádnou situací dočasně sníží příjmy. Klienti, kteří využívají v KB hypoteční a spotřebitelské úvěry, mohou požádat o odklad splátek, a to až na dobu 3 měsíců. Nabídka se vztahuje na fyzické osoby a na podnikatele, tedy na fyzické osoby podnikatele i právnické osoby podnikatele. Na webové stránce KB je pro tyto účely připravený formulář.

Odklad splátek a úvěrů o tři měsíce nabízí i Česká spořitelna. Ta zároveň uvádí, že ve spolupráci s ČMZRB a MPO umožní podnikatelům rychlé čerpání překlenovacích úvěrů a tím pomoci zmírnit nejtěžší ekonomické dopady epidemie.

Komentáře