Spuštěna bezplatná poradna pro podnikatele HK ČR

Ztrácíte orientaci v zákonech, předpisech, vyhláškách a nařízeních? Potřebujete poradit, pomoci se zorientovat v nepřehledném bludišti povinností?

Ve spolupráci HK ČR s advokátními kancelářemi byla spuštěna bezplatná poradna pro podnikatele

Podnikatelům zde zodpoví jejich dotazy související se současnou situací a zároveň přijímají podněty.

Chytré vzory smluv ke stažení

Hospodářská komora ČR ve spolupráci se společností Wolters Kluwer v rámci služby Vzorné právo zpřístupnila členům HK ČR a tedy i členům České komory fitness vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. Více informací najdete v tomto dokumentu.

Služba je dostupná od 31. března 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr

Přehledné podnikatelské prostředí prioritou číslo jedna. Jak PES funguje?

Právní elektronický systém bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti – kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář kam poslat atd., a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Ten, kdo v naší zemi nejvíce doplácí na přebujelou byrokracii, je podnikatel. Je jedno, zda je to malý živnostník, firma nebo velká korporace.

Všichni do jednoho ztrácejí čas, energii a hlavně platí za to, aby za ně někdo ověřoval a hlídal jejich povinnosti vůči státu a státním institucím. Hospodářská komora ČR, která sdružuje a zastupuje v České republice největší množství podnikatelů a živnostníků, se proto rozhodla najít způsob, jak jim ulehčit. A proto vznikl Právní elektronický systém (zkráceně také PES).

PES pro podnikatele ve fitness

Česká komora fitness se zavázala podat podnikatelům v oboru pomocnou ruku v boji s nesrozumitelnými paragrafy, nesmyslnými regulacemi a přebujelou byrokracií.

Komora fitness se zapojí do Právního elektronického systému (tzv. „PES“), který je strategickým projektem Hospodářské komory a cílí právě na významné zlepšení právního prostředí v České republice. „Aby se ovšem tento cíl podařilo naplnit, nesmí zůstat Hospodářská komora ve svých snahách osamocena.“ zdůvodňuje svou podporu PES prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

V rámci spolupráce vytvoří Komora fitness ve spolupráci s odborníky z HK ČR v rámci PES přehled právních povinností a administrativních požadavků „na míru“ přímo pro podnikatele v oblasti fitness. 

Zdlouhavé a nákladné plnění, mnohdy nesmyslných, povinností a přebujelá byrokracie podnikatele vyloženě štve. Jedná se o dlouhodobý problém. Přitom zdravé právní prostředí a smysluplně nastavená pravidla mohou zvýšit atraktivitu podnikání ve fitness a tím pomoci zapojit pravidelný pohyb do každodenního života lidí.“ 

Jana Havrdová, Prezidentka České komory fitness
Komentáře