Podáváme pomocnou ruku podnikatelům v českém fitness sektoru

Jako zástupce českého fitness sektoru jsme se zavázali podat podnikatelům ve fitness pomocnou ruku. Díky aktivnímu zapojení ČKF do Právního ekonomického systému (PES) usnadníme českým fitness profesionálům orientaci v boji s nesrozumitelnými paragrafy, nesmyslnými regulacemi a přebujelou byrokracií.

Právní elektronický systém (tzv. „PES“) je strategickým projektem Hospodářské komory a cílí právě na významné zlepšení právního prostředí v České republice. „Aby se ovšem tento cíl podařilo naplnit, nesmí zůstat Hospodářská komora ve svých snahách osamocena,“ zdůvodňuje svou podporu PES prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

V rámci spolupráce vytvoří Česká komora fitness s odborníky z Hospodářské komory přehled právních povinností a administrativních požadavků „na míru“ přímo pro podnikatele v oblasti fitness.

„Zdlouhavé a nákladné plnění mnohdy nesmyslných povinností a přebujelá byrokracie podnikatele v oboru výrazně zatěžuje, a to dlouhodobě. Přitom zdravé právní prostředí a smysluplně nastavená pravidla mohou zvýšit atraktivitu podnikání ve fitness, kvalitu našich služeb a tím pomoci široké veřejnosti vrátit  pravidelný pohyb do každodenního života.“

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Komentáře