Promluva Miroslava Jirčíka k českému fitness sektoru

Majitel 3D Fitness popisuje situaci fitness sektoru nejen v kontextu ČR, ale celé Evropy. Jaká opatření jsou zavedena v dalších zemích? Jaké kroky plánuje podniknout EuropeActive, organizace, které je i Česká komora fitness součástí?

Jaká jsou reálná omezení v Evropě? Kromě skandinávských zemích jsou opatření a zákazy ve všech zemích stejná. ČR tak není výjimkou. Co ale rozdíl je, je způsob, jakým většina států komunikuje požadavky na kompenzace od státu i způsob zaměstnávání fitness profesionálů v jednotlivých evropských zemích.

Situace českého fitness sektoru je specifická tím, že většina fitness profesionálů nemá status zaměstnance, ale OSVČ.

Aby si český fitness sektor vyjednal jakékoliv kompenzace, je potřeba mít silný hlas a jednotný komunikační uzel, který bude o kompenzacích přímo vyjednávat s Hospodářskou komorou ČR. Role České komory fitness je pro tuto chvíli a pro tento dialog klíčová. Má ale ČKF dostatečně silný hlas?

Právě teď je potřeba maximální zapojení všech provozovatelů z celé ČR. Jen společnými silami máme šanci tuto krizi přežít.

Všichni musíme táhnout za jeden provaz, současná situace je bolavá pro nás pro všechny. Snažme se tuto dobu maximálně využít. Dělejme vše, na co jindy jen těžko hledáme čas. Počítejme, kalkulujme, plánujme. Buďme nejlépe připraveni na dobu, kdy se k nám naši klienti vrátí!

Miroslav Jirčík, Majitel a projektový manažer 3D Fitness

„Připravme si perfektní business plán opřený o reálná čísla – takový, aby nás žádná další podobná krize neohrozila. Mějme promyšlenou marketingovou strategii – hledejme prostor v online i offline prostředí. Oslovme fotografy, grafiky, specialisty – všichni teď mají čas a rádi pomohou. Věnujme čas revizi strojů a zpříjemnění prostředí tak, aby až se k nám klient vrátí, poznal, že jste na něj celou dobu mysleli.

O tom, jak efektivně situaci využít píšeme i v našem článku „Sedmero pomoci českému fitness“

Komentáře