Reakce České komory fitness na otevřený dopis společnosti Multisport Benefit premiéru Babišovi.

Iniciativy komerční společnosti Multisport Benefit ve formě otevřeného dopisu premiéru Babišovi si vážíme, české fitness ale potřebuje jednotný postup!

Současná kritická situace postihuje celou řadu podnikatelských sektorů v České republice a v rámci fitness nejen provozovatele, ale i poskytovatele tělovýchovných služeb, tedy osobní trenéry a instruktory skupinových lekcí. Místo „honu na mnoho zajíců“ dáváme přednost „společnému lovu jednoho jelena“. Spojme svoje síly, zkušenosti i nápady nejen k řešení aktuální situace, ale i k jasnému plánu jak dál.

Na otevřený dopis premiéru Babišovi dnes zareagovala jménem České komory fitness její prezidentka Jana Havrdová

Vážený pane Škripecký,

V pátek 27.3. 2020 jsem byla panem Jakubem Hynkem telefonicky informována o sestavení vašeho otevřeného dopisu premiéru Babišovi. Tato informace přišla prakticky v okamžiku jeho odeslání celé vaší partnerské databázi. Možnost České komory fitness jakkoliv přispět do textu výzvy tedy byla nulová. V prvé řadě musím ocenit snahu Multisportu jednat ve prospěch českého sportovního podnikatelského prostředí. Silný ekonomický subjekt, kterým Multisport beze sporu je, může předložit prokazatelné argumenty k dopadu nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru na provozovatele sportovních zařízení a taková data mají neoddiskutovatelnou vysokou hodnotu pro případné kompenzace.

Dovolte mi však, z pozice prezidentky České komory fitness, pár postřehů, které možná mohly být prospěšné při sestavování obsahu otevřeného dopisu:

  1. Vaše výzva zcela ignoruje poskytovatele tělovýchovných služeb, tedy trenéry a instruktory, kteří ve fitness tvoří většinu lidského potenciálu a na které mají současná opatření zcela fatální dopad. Pokud je poskytování tělovýchovných služeb jediným předmětem podnikání našich profesionálů, je řada z nich již nyní v zoufalé finanční situaci.
  2. Český fitness sektor je jen jedním z postižených hospodářských odvětví a já považuji za kontraproduktivní žádat o zvláštní kompenzace pro sportovní sektor nad rámec ostatních nejen služeb, ale i řemesel či dalších drobných nebo menších podnikatelů. V současné době je třeba postupovat v souladu s ostatními. Máme velmi podobné problémy, situace je v horizontů několika týdnů likvidační zdaleka nejen pro provozovatele sportovních zařízení.
  3. Sám jste fitness sektor označil za zanedbatelný z hlediska národního hospodářství. My tento váš názor nesdílíme. Roční obrat fitness průmyslu v Evropě je více než 28 miliard Euro. V České republice se v řádech nižších jednotek miliard korun ročně pohybuje i fitness sektor – a to bez dalších sportovních zařízení, ale ve spojení s drobnými poskytovateli, tedy trenéry a instruktory. Význam fitness tkví především v jeho obrovském potenciálu z hlediska zdravotně preventivní péče státu, kdy máme prokazatelné důkazy o možnosti ušetřit až 130 miliard korun ročně, tedy zhruba 1/3 nákladů na zdravotní péči, pokud by byl pravidelný pohyb ve spojení s výživovými opatřeními aktivně a systematiky zařazen mezi nejen preventivní, ale i léčebné metody.
  4. Aktuální situaci považujeme za kritickou a české fitness ani jiné oblasti národního hospodářství ji pravděpodobně nikdy nezažily. Myslím, že všichni občané této republiky chápou přísná omezení volného pohybu i podnikání a naší společnou snahou je, aby se výskyt koronaviru usměrnil natolik, že bude možný postupný návrat k běžnému životu. Jak by měl takový postupný návrat probíhat u nás? Jak jsme schopni zabezpečit ochranu zdraví nejen našich klientů, ale i zaměstnanců a spolupracujících subjektů? A co bude dál? Jak se změní naše pozice a podmínky pro podnikání po koronaviru? To ve vašem textu zcela chybí.

Váš otevřený dopis odesíláte jako výzvu českého sportovního podnikatelského prostředí. Multisport je však komerční společnost založená za účelem zisku. Tím pádem i zájem Multisportu je bezesporu zejména ekonomický. Vyjednávání jménem mnoha stovek podnikatelských subjektů však potřebuje legitimní mandát a také společnou vyjednávací strategii a zkušenost. Jedním z historicky ověřených a funkčních přístupů je tzv. „lov na jelena“, tedy společný postup více subjektů se společným cílem.

Z pozice České komory fitness tak vnímáme vaši aktivitu za nekoncepční. Nejen lidsky, ale i profesionálně jsme rozčarováni vaším opomenutím, či možná spíše přímo ignorací dlouholeté práce ČKF jak v rámci sektoru jako takového, tak na úrovni Hospodářské komory. Neméně aktivní jsme i při vyjednávání s nejvyššími orgány státní správy jako jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěrem mi dovolte znovu jednoznačně ocenit vaši snahu jednat ve prospěch komerčního sportovního a relaxačních prostředí v České republice. Jakákoliv aktivita, která může pomoci, je vítána a má vysokou hodnotu. Pojďme však do budoucna postupovat společně, koncepčně a s dlouhodobými vizemi a jasně definovanými cíli. Takovými může být např. co nejnižší sazba DPH nebo pevné místo fitness center i fitness profesionálů ve zdravotně preventivním systému ČR, které by nás postavilo nejen do silné partnerské pozice pro lékařský sektor, ale i pro zdravotní pojišťovny a další důležité hráče.

S pozdravem,

Jana Havrdová, Prezidentka České komory fitness

Komentáře