Úspěch, zvyk i smysl – co motivuje k pohybu vás?

Jakých je právě vašich 10 motivů, proč děláte sport, který děláte?

Touto otázkou a rovnou i úkolem zahájil své vystoupení na konferenci Zdravé fitness pro zdravé Česko sportovní psycholog Michal Vičar.

A následoval sled dalších otázek, které mladý odborník na rozpoznávání a rozvoj sportovního talentu obecenstvu postupně odkrýval a zodpovídal.

Jak motivovat lidi k pohybu?

“Dobrou zprávou je, že člověku je vrozeno, že se rád hýbe, že ho pohyb baví. Známe to z dětství, kdy jsme byli při pohybu skutečně šťastní. Když jsme do dané sportovní aktivity zcela ponořeni, jsme tady a teď, neřešíme věci kolem, jsme ve flow a prožíváme radost. Přirozenou lásku k pohybu v průběhu života ale často ztratíme vnějšími vlivy, kdy například trenéři nebo rodiče hledí jen na naše výkony. Abychom v člověku nezabili lásku k pohybu, je nezbytné nechat mu při něm zažít úspěch.”

Zároveň ale upozornil, že vnímání úspěchu je mezi lidmi rozdílné a proto je důležité si úspěch vhodně definovat – například právě jednoduchým testem, kdy si svých 10 důvodů sepíšete na papír a tím si své motivy pro pohyb zhmotníte.

Jakmile to dokončíte, můžete pokračovat – například tím, že se nad vámi uvedenými motivy zamyslíte a rozdělíte je do dvou skupin – na jedné straně budou motivy vnitřní (děláte je pro sebe, své vnitřní uspokojení, svou radost a potěšení), na straně druhé budou motivy vnější (děláte je pravděpodobně proto, že to po vás vyžaduje/očekává okolí). Ideální by bylo, aby převahu motivů tvořili ty vnitřní – jsou to právě ony, které vás ve vašem snažení udrží. Vnímáte díky nim pravý smysl, vytváříte si návyk, pociťujete uspokojení, jste ve flow.

„U mnoha lidí může být vhodnou motivací smysl – ať už pro soutěživost, pro zaujetí opačného pohlaví, či pro případ, kdy se pohyb stane vyšším smyslem našeho života. Zásadní je zjistit, co je pro nás hnacím motorem, a stanovit si měřitelný, konkrétní a hlavně realistický cíl, termín a jednotlivé detailní kroky, z nichž si postupně vybudujeme zvyky. Právě pravidelnost a zvyky nás totiž u sportu zpravidla udrží.“

Michal Vičar je sportovní psycholog, odborník na rozpoznání a rozvoj sportovního talentu a tréninku mentálních dovedností. Zajímá se o témata spojená s využitím pohybu v divoké přírodě a adrenalimových aktivit k osobnímu rozvoji a terapii člověka. Autor knihy Sportovní talent.

Komentáře