WHO: Děti potřebují kvalitní spánek a dostatek pohybu

Světová zdravotnická organizace vydala nová doporučení ohledně aktivit vhodných pro malé děti. Odborníci zdůrazňují, že raná léta jsou obzvlášť důležitá v nastavování životních priorit. Děti se správnými návyky, které se nebojí aktivity se mohou později vyhnout obezitě a dalším souvisejícím onemocněním.

Důležitým poselstvím, které vydala WHO: „Vraťme dětem jejich čas na hraní.“

Nejde však o hraní her na tabletu. Musíme znovu naučit děti trávit čas aktivně, maximálně snížit čas strávený u obrazovky a dohlédnout na to, aby měly dostatek kvalitního spánku. 

V roce 2010 byla stanovena doporučení pro tři věkové skupiny: 5-7 let, 18-64 let, a 65 a více let. Doporučení z roku 2010 ale nezahrnovaly věkovou skupinu dětí, kterým ještě nebylo 5 let. Teď se pozornost ubírá hlavně na toto dříve opomíjené období. Rané dětství, je totiž obdobím rychlého fyzického vývoje, během kterého se utvářejí dětské návyky a dítě přebírá životní styl, jaký žijí jeho rodiče. Protože děti dělají to, co vidí u rodičů.

Fyzická aktivita – čím více, tím lépe!

Děti do 1 roku by měli být aktivní několikrát denně, způsobů je mnoho, ideální jsou interaktivní hry na podložce. Pokud dítě ještě není mobilní, stačí 30 min na břiše v průběhu dne.

Děti od 1 do 2 let by se měli hýbat alespoň 180 minut různými pohybovými aktivitami, včetně intenzivních aktivit.

Děti od 3 do 4 let by se měli každý den hýbat alespoň 180 minut, jedna hodina z toho by již měla být intenzivnější.

Jak moc „potřebují“ malé děti sedět – hodina denně maximum

Dětem do 1 roku se doporučuje, aby v sedě trávily maximálně 1 hodinu denně – může jít například o čas „prosezený“ v kočárku nebo sezení při poslechu pohádky. Posadit tak malé děti před obrazovku se do jednoho roku věku dítěte nedoporučuje vůbec.

Pravidlo „žádné obrazovky“ platí i u dětí do dvou let věku. Poté maximálně hodina denně (raději i méně). Dítě by mělo trávit maximálně 1 hodinu v sedě, ideální je opět čas „prosezený“ při poslechu pohádky.

Děti od 3-4 let by měly sedět maximálně 1 hodinu denně. Posadit tyto děti před obrazovku můžete, ale rozhodně by tento čas neměl přesáhnout 1 hodinu denně, o dost lepší je aktivní zapojení dítěte – společné vyprávění u knížky.

Spánek – nutná potřeba všech dětí

Děti do 1 roku prospí většinu dne a je to v pořádku. U dětí do 3 měsíců věku, může jít o 14–17 hodin kvalitního spánku, potřeba spánku mírně klesá, ale 12–16 hodin je běžné.

Děti do dvou let věku vyžadují kvalitní spánek v rozmezí 11-14 hodin, včetně spánku přes den.

Děti od 3-4 let potřebují 10-13 hodin kvalitního spánku a opět se jedná i o spánek během dne.

Cílem těchto pokynů je poskytnout doporučení ohledně denní aktivity dětí do pěti let.

Problém netkví v čase prosezeném u obrazovky. Den má pouze 24 hodin, a pokud dítě stráví před obrazovkou tři hodiny, znamená to, že tento čas chybí někde jinde. Zasahuje tak do aktivit, které pediatři a psychologové označují za klíčové, a to je pohyb a kvalitní spánek.

České děti trpí nedostatkem přirozeného pohybu, nehrají si venku, využívají „mama taxi“ a ve volném čase často sedí. A to i přesto, že se 62 procent dospívajících věnuje organizovanému sportu. To jsou závěry mezinárodního výzkumného projektu Global Matrix on Physical Activity for Children and Youth, na kterém pracovali i odborníci z fakulty tělesné kultury.

Zdeněk Hamřík, Fakulta tělesné kultury UPOL

Nedostatek pohybu je spouštěčem obezity

Závažnost obezity jsme zmínili v dubnovém článku: „Obezita – epidemie třetího tisíciletí“, o závažnosti obezity u dětí dále hovoří například Studie státního zdravotního ústav: Studie zdraví z roku 2016. Opakovaně se problematice dětské obezity věnuje doc. Zdeněk Hamřík nebo Michal Vičar, který byl řečníkem dubnové konference České komory fitness. Na skutečnost, že obezita je problém, který se týká celé společnosti upozornil i 18.květen, který byl prohlášen „Evropským dnem obezity 2019.

Situace je vážná: 10% dětí v Česku trpí dnes obezitou

  • U počítače stráví děti v průměru 2,2 hodiny denně
  • Děti, které tráví u počítače hodně času, mají horší držení těla
  • Nejvíce sportují děti devítileté, s věkem pak pohybová aktivita klesá
  • Děti od předškolního věku konzumují málo zeleniny, čtvrtina dětí dokonce méně než jednu porci zeleniny denně.

Česká komora fitness tyto pokyny vítá a zdůrazňuje, že je opravdu důležité, aby byly děti dostatečně aktivní.

Komentáře