Lektorka Eva Vassalli a její zkušenosti s fitness sektorem a zdravotním pojištěním ve Švýcarsku

Jmenuji se Eva Vassalli, ve fitness sektoru pracuji od roku 1998 a momentálně žiji od roku 2014 ve Švýcarsku. Do Švýcarska jsem se přestěhovala kvůli rodině. Syn je napůl Švýcar, takže zde určitě budeme žít delší dobu. Stále si udržuji kontakty a aktivity v České republice, sleduji dění kolem České Komory Fitness a zajímám se o fitness trh nejen v ČR a ve Švýcarsku, ale i o nejrůznější celosvětové trendy z této oblasti.

Jako fitness člověka mě samozřejmě fitness studia ve Švýcarsku zajímala už od prvního okamžiku, co jsem zde začala žít. Ve třech z nich jsem měla nebo mám pravidelné lekce. Hodně fitness center i vidím, když pořádáme různá školení a akce pro instruktory po celém Švýcarsku. Fitness sektor je tu na vysoké úrovni, ale myslím, že v Čechách máme také spoustu kvalitních center a hlavně lektorů. Česká republika má i zde dobré jméno a hodně českých instruktorů se ve Švýcarsku dobře uplatnilo. Několik školitelů, stejně jako já, má i možnost vést workshopy v rámci SAFS – Swiss Academy of Fitness & Sport.

Tento článek je zaměřen na vztah fitness center a zdravotních pojišťoven, zejména kolik a za jakých podmínek přispívají pojišťovny klientům na členství ve fitness centrech či na jiné sportovní aktivity. To totiž vychází z celkového zdravotního systému ve Švýcarsku, který je zcela jiný než v České republice a kde jsou všichni motivováni k tomu, aby se o své zdraví starali.

Zdravotní pojištění se zde nesráží automaticky z platu, každý je povinen platit si sám minimální zdravotní pojištění – tzv. základní pojištění. To je ze zákona dané. V rámci základního balíčku nabízejí pojišťovny srovnatelné služby, ceny se mírně liší a pojišťovny se snaží získat klienty lepší cenou nebo lepším servisem, vyšším krytím služeb apod.

V rámci základního zdravotního pojištění není propláceno ale mnoho úkonů, proto si musí každý zaplatit ošetření u lékaře sám. Následně on sám, nebo jeho lékař či lékárna, pokud s příslušnou zdravotní pojišťovnou spolupracují, pošlou účtenku pojišťovně k proplacení. Většina pojišťoven využívá k těmto transakcím praktické mobilní aplikace, ale stejně je to pro pojištěnce výrazně pracnější než jak to běžně funguje v ČR.

Franšíza, aneb limit léčebných výloh, který si hradí každý sám dle svého zdraví a uvážení

Dalším důležitým pojmem je tak zvaná franšíza – to je hodnota, do které si budete své léčebné výlohy hradit sami a až jí dosáhnete, teprve poté vám začne pojišťovna přispívat. Pokud si nastavíte tuto hodnotu vysoko – např. kolem 50 tisíc Kč ročně (2500 Franků), budete platit menší měsíční příspěvky. Jestli jste zdraví a k lékaři chodíte málo, vyplatí se vám to. S přibývajícím věkem či problémy se lidé snaží tuto částku snížit na něco kolem 20 tisíc Kč ročně (1000 Franků) a platí tak vyšší měsíční částku na pojištění. Tento systém pochopit mi trvalo delší dobu😊

Dobrovolné připojištění jako nadstavba, která myslí na prevenci, pohybové aktivity i regeneraci

No a pro nás tím zajímavým elementem je tzv. připojištění, dalo by se říci nadstandartní pojištění. To je dobrovolné a pohybuje se v různých částkách. Každá pojišťovna nabízí různé kombinace. Opět se jedná o měsíční platbu, za kterou dostanete pokryto více léčebných výloh než v základním pojištění. Do toho spadá i prevence onemocnění, jako např. masáže, regenerace, fitness, pohybové aktivity atd.

K získání příspěvků na fitness a různé pohybové aktivity je tedy nutné, aby klient měl nejen základní pojištění, ale i toto připojištění. Pokud chcete, aby vám na tyto aktivity pojišťovna přispěla, musí mít dané fitness centrum nebo pohybové studio certifikát, který vaše pojišťovna uznává. Seznam certifikovaných trenérů a fitness center ve vašem okolí vám každá pojišťovna dává k dispozici na svých webových stránkách. Například zde je seznam pojišťovny, kterou využívám ve své trenérské praxi já.

Většina švýcarských fitness center a nabízených pohybových aktivit se začleňuje do sítě QUALITOP, QUALICERT, nebo FITNESS GUIDE. Ty jsou akceptovány většinou pojišťoven.

Pokud splňujete požadavky, dostanete na roční členství ve fitness centru příspěvek jako na zdravotní prevenci. Ta se u pojišťoven opět liší. Může to být něco kolem 200–300 Švýcarských Franků v průměru. Dále ale ještě můžete získat příspěvek na permanentku na plavání či jiné uznané skupinové aktivity mimo fitness – např. certifikovaném yoga studiu. Opět zhruba 100–150 Franků v průměru. Celkový příspěvek na zdravotní prevenci u jedné pojišťovny dosahuje dokonce 1000 Franků, což je zhruba 21 000 Kč ročně.

Porovnání ČR a Švýcarska z hlediska výše pojištění a průměrné mzdy

Pro srovnání s Českou republikou je dobré ještě zmínit poměr ceny zdravotního pojištění a výdělku ve Švýcarsku.

„Lidé mají často pocit, že ve Švýcarsku si člověk hodně vydělá. To ano – bohužel ale také hodně utratí, ceny jídla, nájmu a zejména služeb jsou ve Švýcarsku podstatně vyšší než v ČR.

A tak je to i se zdravotní péčí. Minimální plat není jasně definován, ale pohybuje se mezi 3500–4000 Franků měsíčně. Tuto cifru opravdu potřebujete, abyste si mohli dovolit ve Švýcarsku žít. Cena základního zdravotního pojištění se pohybuje mezi 200–300 Franky měsíčně, v tomto případě bez připojištění budete hradit veškeré výlohy do 20 000 až 50 000 Kč (1000-2500 Franků) ročně (dle výše franšízy) sami.

Orientační ceny lékařských úkonů

  • Návštěva všeobecného lékaře: 250 Franků*
  • Návštěva gynekologa: 250-300 Franků
  • Ošetření u specialisty ORL (1-2 sezení a kontrola): 130 Franků
  • Ošetření u dermatologa (1-2 návštěvy a kontrola): 130 Franků
  • Jednoduchá operace v nemocnici bez noclehu: 1000-2000 Franků

*1 Frank je 20 Kč

Pojištění u dětí je za zvýhodněnou cenu, ale NENÍ ZDARMA jako v ČR.

Zdravotní systém ve Švýcarsku motivuje lidi k tomu, aby se o své zdraví starali.

Hodně lidí chodí pravidelně cvičit a zařazuje pohyb do svého života. Stejně jako v ČR zde fungují různé lokální sportovní spolky a jednoty (jako v ČR například Sokol). Je zde vysoká nabídka a také kvalita fitness center. Najdeme zde ale i hodně kvalitních lektorů, pohybových studií a trenérů. Ke švýcarské kultuře patří hodně pohybu a vandrování (německy Wandern). Děti jsou ve školkách a jeslích vedeny k výletům a pohybu.

Lidé berou zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou, jelikož vědí, že jinak si to budou muset u lékaře draze zaplatit.

Osobně vedu lekce ve dvou fitness centrech, kde běžně vidíte cvičit klienty starší 70ti let a řada z nich je mnohem více fit než nastupující mladá generace. Lekce s lidmi nad 50 let, kteří již vědí, co chtějí a nehoní se jen za krásným tělem, jsou plné motivace. Snažme se tedy každý jít příkladem a ke sportu a pohybu vést i své okolí. V první řadě začněme tedy každý sám u sebe.

Eva Vassalli, školitelka v oblasti fitness, lektorka skupinových lekcí
Eva Vassalli, školitelka v oblasti fitness, lektorka skupinových lekcí
Komentáře