2. náhradní termín volební valné hromady ČKF 22.4.2016

13112485_mVzhledem k tomu, že při řádném jednání valné hromady České komory fitness dne 18. 2. 2016 nebyla valná hromada usnášeníschopná, svolává tímto prezidentka České komory fitness Mgr. Jana Havrdová 2. náhradní termín valné hromady na pátek 22.4.2016 po skončení konference Zdravé fitness pro zdravé Česko.

Valná hromada bude probíhat od 10.00 v pražském Top hotelu, Praha 4 od 17:00 hod. Prezence členů bude zahájena v 16.45 hod v místě konání Valné hromady.

Program jednání řádné Valné hromady:

  • Zahájení jednání a schválení programu
  • Schválení Volební komise
  • Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
  • Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
  • Schválení rozpočtu pro rok 2016
  • Volba prezidenta, představenstva a dozorčí rady ČKF
  • Diskuse
  • Závěr jednání

Kandidatury na pozici prezidenta, člena představenstva a člena dozorčí rady byly zaslány na adresu info@ceskakomorafitness.cz do 31. 1. 2016 a přehled kandidátů je následující:

Kandidát na prezidenta:

Havrdová Jana

Kandidáti na členy představenstva:

Berka František

Jarušek Karel

Jirčík Miroslav

Krmíček Tomáš

Rata Filip

Kandidáti na členy dozorčí rady:

Bartošová Hana

Literová Jitka

Suchý Pavel

Prezidentka ČKF žádá členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast na náhradním termínu jednání nejpozději do 15. 4. 2016 na e-mail info@ceskakomorafitness.cz, nebo pomocí formuláře níže.

Řádně registrovaným členům budou nejpozději 16. 4. 2016 odeslány na jejich e-mailové adresy evidované v seznamu členů ČKF podklady k jednání Valné hromady.

Komentáře