Projekty

Projekty ve spolupráci s Českou komorou fitness.

Let's #BEACTIVE 2020

Více informací

Active Ageing Communities

Více informací

GOLD členové České komory fitness

Spolupracující subjekty