Projekty

Projekty ve spolupráci s Českou komorou fitness.

#BEACTIVEDAY 2023

Více informací

Active Ageing Communities

Více informací

GOLD členové České komory fitness

Spolupracující subjekty