Poplatky za hudbu ve fitness?

Pro členy ČKF bez starostí!

* Vzhledem ke čtvrtletním platbám, jsme schopni 20% slevu za příslušné čtvrtletí zajistit pouze pro ta fitness centra, která se stanou členy ČKF vždy do konce daného čtvrtletí. Slevu za období duben - červen 2019 získají fitness centra, která se stanou členy ČKF nejpozději 31.března 2020.

Základní informace

Provozovatelé fitness center, která ve svých prostorech užívají hudbu, musí dle zákona za takové užití platit poplatky autorům a výkonným umělcům. Sazebníky za užití hudby, které v minulosti platily pro oblast provozování a poskytování tělovýchovných služeb, nereflektovaly aktuální situaci na českém fitness trhu.

Na výzvu řady našich členů jsme proto dlouhodobě vyjednávali s autorskými svazy a výsledkem je nová metodika i nový sazebník pro užití hudby ve fitness, ze kterého našim členům poskytujeme nejen 30% slevu, ale také plný administrativní servis.

Čeho jsme chtěli docílit?

 • Sjednocení výběru všech poplatků na jediném inkasním místě (podařilo se od ledna 2018)
 • Přehledného, srozumitelného sazebníku pracujícího s relevantními vstupními parametry
 • Placení za reálné užití hudby zpětně za kalendářní čtvrtletí (platit podle toho, kolik klientů přišlo a co skutečně zaplatili)
 • Maximální předvídatelnosti pro krátkodobé i dlouhodobé business plány
 • Administrativního zajištění veškeré komunikace i plateb prostřednictvím ČKF (pro členy ČKF)
 • Paušální slevy pro členy ČKF

Sazebník 2019

Základní parametry nového sazebníku

Sazebníky za užití hudby, které v minulosti platily pro oblast provozování a poskytování tělovýchovných služeb, nereflektovaly aktuální situaci na českém fitness trhu.

Po dlouhodobém vyjednávání s autorskými svazy byla vyjednána nová metodika a nový sazebník pro užití hudby ve fitness.

Detailní podmínky o spolupráci naleznete zde  v této smlouvě

Rozdělení na klubová fitness a fitness
bez členství

Parametr, který výrazně ovlivňuje nejen množství nabízených služeb a lekcí,
ale i následné využití fitness centra klienty.

Rozdělení plochy fitness centra na zóny, ve kterých hudba vydělává a ostatní prostory

Skupinové lekce (zóna 1), které hudbu vyžadují, vs. posilovna, kardio zóna, recepce, šatna (zóna 2), ve kterých hudba klientům pobyt u vás zpříjemňuje.

Platby zpětně za čtvrtletí

Plaťte za opravdové využití hudby, ne za odhad do budoucna, a to v rámci jednotlivých čtvrtletí roku!

Zrušení parametru počtu reproduktorů

Počet reproduktorů v sálech
na skupinová cvičení a dalších prostorech fitness centra ovlivňuje kvalitu zvuku nikoliv výši poplatku.

S jakými parametry pracuje e-kalkulačka

u Fitness s klubovým členstvím a Fitness bez členství?

Obchodní model fitness center založených na plném členství vnímáme jako zcela odlišný od modelu prodeje jednotlivých vstupů nebo kombinace obojího. Pro užití sazebníku je proto třeba odlišovat fitness centra "čistě klubová" a všechna ostatní. 

Fitness s klubovým členstvím

 • Počet m² Zóny 1 (plocha cvičebních sálů)

 • Počet m² Zóny 2 (ozvučená plocha mimo cvičební sály)

 • Průměrná cena členství (ve 3 zónach – do 499 Kč (včetně), 500-999 Kč a 1.000 Kč a více)

 • Počet televizí (při počtu více než 1 se každá další považuje za doplňkový monitor)

 • Počet kardio strojů s TV

Fitness bez členství

 • Průměrný počet lekcí za měsíc
 • Obsazenost lekce (4 škály dle počtu klientů na lekci)
 • Počet m² Zóny 2 (ozvučená plocha mimo cvičební sály)
 • Počet televizí (při počtu více než 1 se každá další považuje za doplňkový monitor)
 • Počet kardio strojů s TV
 • Velikost obce

Snížené sazby zohledňující místo a hospodářský prospěch veřejné produkce

U jednotlivých druhů fitness center jsou v sazebníku použity slevy, které u Fitness se členstvím zohledňují průměrnou výši měsíčního členství, zatímco u Fitness bez členství zůstal (z předchozího sazebníku) zachován  systém snížených sazeb podle velikosti obce.

Fitness s klubovým členstvím

Průměrná cena členství:
 • 1.000 Kč a více - základní sazba
 • 500-999 Kč – sazba snížená o 15 %
 • do 499 Kč (včetně) – sazba snížená o 30%

Fitness bez členství

Velikost obce:
 • Více než 80.000 obyvatel - základní sazba
 • 1.000 - 80.000 obyvatel – sazba snížená o 15 %
 • Méně než 1.000 obyvatel – sazba snížená o 30%

Výhody pro členy ČKF

Kompletní administrativní servis

Smlouva i platby prostřednictvím České komory fitness

Paušální 20% sleva

Pouze pro členy České komory fitness

Možnost čtvrtletních plateb

Podle aktuálních parametrů pro výpočet poplatků v průběhu roku

* Vzhledem ke čtvrtletním platbám, jsme schopni 20% slevu za příslušné čtvrtletí zajistit pouze pro ta fitness centra, která se stanou členy ČKF vždy do konce daného čtvrtletí. Slevu za období duben - červen 2019 získají fitness centra, která se stanou členy ČKF nejpozději 31.března 2020.

Testovací kalkulačka

Vyzkoušejte si vložit parametry vašeho fitness centra a získejte informaci o výši poplatků "nanečisto". Porovnejte plnou výši poplatků s poplatkem, který získáte díky 20% slevě pro členy ČKF.

Uvedené sazby autorských odměn se zvyšují o DPH v zákonné základní sazbě.

 

E-kalkulačka

Následující verzi naší e-kalkulačky využijte pro závaznou registraci vašich parametrů pro výpočet poplatků za užití hudby v uplynulém čtvrtletí. Na jejím základě vám během několika dnů zašleme zálohovou fakturu na částku vypočítanou naší kalkulačkou.

Uvedené sazby autorských odměn se zvyšují o DPH v zákonné základní sazbě.

V případě otázek či připomínek  nás samozřejmě kdykoliv kontaktujte.

 

Česká komora fitness

Ohradské náměstí 1628/7A, 155 00 Praha 5

IČO: 22766383

 

Tel: +420 602 306 858

info@ceskakomorafitness.cz