Kdo a co je Česká komora fitness

0
premium členů České komory fitness
0
členů registru fitness profesionálů
0
účastníků konference ČKF 2018

Naše cíle

  • Reprezentace českého fitness sektoru jako výjimečného odvětví národního hospodářství

  • Nastavení standardů fitness profesí

  • Organizace zkoušek z profesních kvalifikací

  • Přípomínkování zákonů, které ovlivňují podnikatelské prostředí v oboru fitness v České republice

  • Organizace konferencí a setkání přinášejících cenné informace a jejich vzájemnou výměnu všem hráčům českého fitness sektoru

  • Jednání jménem fitness sektoru se třetími subjekty včetně orgánů státní správy a samosprávy

  • Správa Českého registru fitness profesionálů

  • Sdílení informací se zahraničním fitness sektorem

Naše výsledky v bodech

2011 - Organizace 1. kulatého stolu českého fitness sektoru
2011 – založení České komory fitness
2011 – podpis Sektorové dohody fitness

2012 – schválení prvních standardů fitness profesí
2012 – realizace Sektorové dohody fitness
2012 – založení Českého registru fitness profesionálů
2012 – zahájení spolupráce s kampaní Česko se hýbe – Den otevřených dveří českého fitness

2013 – členství v Hospodářské komoře ČR jako autorizované živnostenské společenstvo
2013 – členství v IHRSA a EHFA/Europe Active

2014 – spolupráce s Hospodářskou komorou ČR při zkouškách z profesních kvalifikací
2014 – spolupráce s odborem sportu MŠMT při úpravách seznamu odborností akreditovaných školících center
2014 – organizace konference Česko se hýbe, aneb Kam míří české fitness
2014 – zapojení do evropských projektů zaměřených na sociální dialog
2014 – ukončení projektu EU grantu v programu Partnerství projektu Leonardo da Vinci
2014 – sestavení 1. analýzy trhu fitness center v ČR za rok 2013

2015 – organizace Konference českého fitness sektoru
2015 - převzetí vydávání časopisu Fitness Business, jediného časopisu o fitness podnikání
2015 – změna stanov, ČKF se stala zaměstnavatelskou organizací
2015 – zahájení projektu Fitness k snídani, networkingového projektu sdílení zkušeností mezi provozovateli na trhu (zúčastnilo se jej 30 provozovatelů z Brna, Prahy a okolí)
2015 – účast na všech významných mezinárodních akcích: IHRSA, FIBO, Rimini Wellness, Europe Active Standards Meeting
2015 – první realizované zkoušky z profesních kvalifikací z Pilates, Power jógy a Cyclingu
2015 – Navázání spolupráce s organizátory veletrhu FIBO v rámci výměny informací a vzdělávání trhu

Výroční zpráva České komory fitness 2015

Stáhněte si kompletní výroční zprávu České komory fitness za rok 2015 ve formátu PDF a zjistěte o nás více informací.

STÁHNOUT VÝROČNÍ ZPRÁVU ČKF 2015

  • Teď už o nás víte prakticky vše podstatné. Pojďte fitness trh tvořit s námi, staňte se členy České komory fitness.