Kdo je Česká komora fitness?

Naše cíle

Reprezentace

českého fitness sektoru jako výjimečného odvětví národního hospodářství

Nastavení standardů

fitness profesí

Organizace zkoušek

z profesních kvalifikací

Přípomínkování zákonů

které ovlivňují podnikatelské prostředí v oboru fitness v České republice

Organizace konferencí

a setkání přinášejících cenné informace a jejich vzájemnou výměnu všem hráčům českého fitness sektoru

Jednání jménem fitness sektoru

se třetími subjekty včetně orgánů státní správy a samosprávy

Správa Českého registru fitness profesionálů

Sdílení informací

se zahraničním fitness sektorem

Ať jste osobní trenér nebo provozovatel velkého fitness centra, najdete u nás nejen informace důležité pro vaši činnost, či podnikání, ale i řešení odpovídající vašim potřebám.

Pojďte tvořit fitness trh s námi, staňte se členy České komory fitness.

GOLD členové České komory fitness

Spolupracující subjekty