Kdo je Česká komora fitness?

Ať jste osobní trenér nebo provozovatel velkého fitness centra, najdete u nás nejen informace důležité pro vaši činnost, či podnikání, ale i řešení odpovídající vašim potřebám.

Naše cíle

  • Reprezentace českého fitness sektoru jako výjimečného odvětví národního hospodářství

  • Nastavení standardů fitness profesí

  • Organizace zkoušek z profesních kvalifikací

  • Přípomínkování zákonů, které ovlivňují podnikatelské prostředí v oboru fitness v České republice

  • Organizace konferencí a setkání přinášejících cenné informace a jejich vzájemnou výměnu všem hráčům českého fitness sektoru

  • Jednání jménem fitness sektoru se třetími subjekty včetně orgánů státní správy a samosprávy

  • Správa Českého registru fitness profesionálů

  • Sdílení informací se zahraničním fitness sektorem

Teď už o nás víte prakticky vše podstatné. Pojďte tvořit fitness trh s námi, staňte se členy České komory fitness.

GOLD členové České komory fitness

Partneři České komory fitness