Výhody členství v České komoře fitness

Prosazujeme a chráníme zájmy všech podnikatelů ve fitness a wellness.

Ať jste osobní trenér nebo provozovatel fitness či wellness centra, najdete u nás nejen informace důležité pro vaši činnost, či podnikání, ale i řešení odpovídající vašim potřebám.

Jste osobní trenér, lektor, instruktor skupinových lekcí, fyzioterapeut, nutriční terapeut, choreograf nebo tanečník?

Informace pro vás zde

Jste majitel nebo provozovatel fitness centra, sportovního klubu, vzdělávacího zařízení nebo dodavatelem pro fitness?

Informace pro vás zde

GOLD členové České komory fitness

Spolupracující subjekty