Články autora

Klára Benešová

6.5. 2021

Pozvánky na Valnou hromadu 2021

Česká komora fitness z.s., IČ: 22766383, se sídlem Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5 – Stodůlky (dále jen ČKF)tímto svolává Valnou hromadu,která se bude konat v pátek 18.6.2021 od 10:00 do 13:00 v sídle České komory fitness z.s., Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5; popř. na základě rozhodnutí členů distanční formou přes platformu Microsoft Teams. Prezence členů bude zahájena ve 9:45 hod...

27.4. 2021

Aktuální pravidla pro sportování

Česká komora fitness připravila souhrnný přehled opatření, která se týkají aktuálních pravidel pro sportování. Sportovat lze zatím pouze venku v maximálním počtu 2 osob, přičemž dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví může být na sportovišti až 6 skupin po 2 lidech, zároveň musí být mezi těmito skupinami dodržen 6 metrový odstup. Osobní trenéři a instruktoři skupinových lekcí, kteří přijdou do styku se...

22.4. 2021

Aktualizace: Reakce České komory fitness na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Česká komora fitness jednoznačně vítá dnešní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.4.2021 o omezení obchodu a služeb. “Byť se nejedná o rozhodnutí ve věci našeho konkrétního návrhu, který předmětné opatření napadal po věcné stránce, konkrétně body omezující provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v těchto prostorách, je to pro...

14.4. 2021

Provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun podali soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví zakazujícího jejich provoz

Advokátní kancelář Urban & Hejduk v zastoupení pěti provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun ve spolupráci s Českou komorou fitness podala v úterý 13. 4. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je s účinností od pondělí 12. 4. 2021 omezen maloobchod a služby. Po skončení nouzového stavu a přechodu do stavu pandemické pohotovosti tak provozovatelé napadli opatření hned druhý...

12.4. 2021

Pravidla pro sportování od 12.4.2021

Vláda na dnešním jednání upravila pravidla pro venkovní sportování. Nově může být na jednom sportovišti až 6 dvoučlenných skupin, musí ale dodržet odstup od ostatních dvojic nejméně 10 metrů. Nebude potřeba ochrana dýchacích cest ani antigenní test, uvedl ministr zdravotnictví. Vnitřní sportoviště se veřejnosti zatím neotevřou. Vláda na základě Mimořádného opatření, vydaného 10.4. omezila provoz a používání sportovišť ve...

9.4. 2021

Předžalobní výzva České komory fitness pro nezákonnost Opatření MZd

Česká komora fitness považuje konkrétní znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 6.4.2021, které s účinností od 12.4. omezuje či zakazuje široké spektrum provozů obchodu a služeb za jednak nesprávné, nedomyšlené a nedůvodné, avšak zároveň také diskriminační, nepřiměřené a neracionální. Cílem předžalobní výzvy má být vyvolání změny a úpravy Mimořádného opatření pro obchod a služby, které nebude v rozporu se zákonem...

5.4. 2021

Podmínky programu COVID – Nepokryté náklady zveřejněny!

Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. COVID – Nepokryté náklady je alternativou k rovněž schválenému programu COVID 2021, o kterém jsme psali zde. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou...

30.3. 2021

Kompenzační bonus prodloužen do konce dubna

O kompenzační bonus 1000 Kč denně určený podnikatelům a společníkům malých firem bude možné požádat i za duben. Dosud bylo možné žádat za únor a březen. Prodloužení o měsíc schválila vláda. Kompenzační bonus finanční správa vyplácí na základě nového zákona, který zvýšil příspěvek z 500 na 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně. Bonus...

30.3. 2021

Od 12.dubna lze žádat o dotační program COVID 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. Účel programu Záměrem programu COVID 2021 je poskytnutí podpory na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie COVID-19 razantně poklesly tržby, a to prostřednictvím příspěvku na každého jednotlivého zaměstnance. Získanou podporu budou...

30.3. 2021

Desatero pravidel bezpečného provozu fitness center

Česká komora fitness soustavně vyjednává jak o možnostech trvalého otevření sportovišť, tak samozřejmě i o smysluplných kompenzacích, které by vám pomohly snížit ztráty z posledního bezprecedentního roku omezeného podnikání. Termín uvolnění restriktivních opatření se dá očekávat v nejbližších týdnech. Česká komora fitness proto dopracovala Desatero bezpečného provozu fitness center, které by mělo pomoci nastavit pravidla trvalého otevření našich provozoven. Současně...