Manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 31.5.2021

Na základně dnešního jednání Vlády ČR jsme pro Vás připravili manuál pro provoz vnitřních sportovišť. Od pondělí 31.5. bude moci být na vnitřním sportovišti 30 osob. Již se mohou pořádat i dynamické skupinové lekce v počtu až 12 osob.

Dumbbells in a fitness.

Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště) zůstává stejná

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (od 24.5. bude stačit být3 týdny od podání první dávky), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19. Změna Mimořádného opatření v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19

Kolik osob může být najednou na sportovišti

 1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 ma zároveň provozovatel neumožní více než 30 osob na sportovišti.
 2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá. 
 3. Odstupy mezi cvičícími osobami již nemusí být 2 m, ČKF je však doporučuje.
 4. Skupina může tvořit až 12 osob (to znamená, že se uvolňují podmínky pro skupinové lekce, je již možné pořádat např. kruhové tréninky nebo jiná dynamická cvičení)

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

 1. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování. 
 2. Šatny a sprchy mohou využívat pouze osoby vykonávající sportovní přípravu, kterou provádí v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Pozn. ČKF: Prostor šaten by však mělo být možné použít pro uložení tašek či venkovní obuvi, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu. Ani toto však zatím není výslovně uvedeno v Mimořádném opatření.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Při výkonu fyzického tréninku NEmusí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem (viz. Změna Mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.5.).

Prodej nápojů a doplňků

 1. V prostoru baru je možné prodávat pouze balené nápoje či potraviny, popř. další nápoje do jednorázových kelímků.
 2. V prostoru baru je zakázána konzumace jakýchkoliv potravin.
 3. Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry včetně čekací zóny baru.
 4. Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovaly co největší možný vzájemný odstup. 
 5. Dle možností v daném prostoru vymezte koridory pro pohyb sportovců v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).

Bazény a wellness

 1. Venkovní bazény mohou otevřít v maximální kapacitě pro 50 osob.
 2. Vnitřní prostory budou moci návštěvníci využít pouze pro návštěvu šaten.
 3. Provoz a používání vnitřních umělých koupališť a wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní od 31.5. povolen není.
Komentáře