Fitness na předpis? Realita nebo utopie?

Mohou lékaři posílat pacienty s civilizačními onemocněními cvičit do fitness center?

Pravidelný pohyb je bez pochyby nejlepší prevencí a současně velmi účinným lékem pro celou řadu masivně rozšířených onemocnění jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak!

Máme ale dostatek dobře vyškolených fitness profesionálů, kteří umí přečíst předpis od lékaře a nasadit účinnou terapii pohybem?

Ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného lékařství  a odborným týmem doc. MUDr. Martina Matoulka jsme pro vás připravili již druhý společný workshop, jehož absolventi budou vědět i umět více!

Program dne

Dopolední blok

 9:00 - 12:30

9:00 - 9:30

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph. D.

Civilizační onemocnění – význam pohybu – Evidence Based Medicine

9:30 - 10:00

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph. D.

První hodina s neznámým klientem

10:00 - 10:30

 

 

Mgr. Bc . Vendula Navrátilová

Diabetes a pohybová aktivita – základní pojmy

Přestávka

10:30 - 10:45

Během přestávek bude pro všechny účastníky zajištěno zdravé občerstvení.

10:45 - 11:30

 

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Pohybová aktivita a obezita z pohledu rehabilitačního lékaře / fyzioterapeuta

11:30 - 12:30

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Mgr. Ondřej Kádě

Srdeční nebo tepová frekvence? Stanovení intenzity tréninku u neznámého klienta

Pauza na oběd

12:30 - 13:00

Odpolední blok

13:00 - 16:00

13:00 - 14:00

 

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Artróza – specifika pohybové aktivity nejen u seniorů

14:00 - 14:30

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Mgr. Ondřej Kádě

Telemedicína ve FITNESS - využití monitoringu pro řízení dlouhodobého tréninku

14:30 - 15:00

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Bc. Lucie Chmelíková

Vzdělávání ve fitness – PK instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění

15:00 - 16:00

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Xplore

Projekt „Healthy fitness club“ – představení konceptu – diskuze nad kazuistikami

Celým dnem vás provedou zkušení lékaři

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Atestoval v r. 1997, atestace z vnitřního lékařství, endokrinologie, tělovýchovného lékařství. Věnuje se obezitologii, je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a VŠTJ Medicina Praha, o.s. 

Mgr. Ondřej Kádě

Narozen v Šumperku. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde promoval v roce 2004. Od roku 2009 pracuje s roční přestávkou ve VŠTJ Medicina Praha, kde se věnuje mimo jiné pohybové aktivitě obézních pacientů, diabetiků a seniorů. 

Mgr. Bc. Vendula Navrátilová

Absolventka 1. Lékařské fakulty UK v magisterském oboru Nutriční specialita a bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Biochemie, studentka postgraduálního studia na 1. Lékařské fakultě UK v oboru Preventivní lékařství. Aktuálně působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice VFN v Praze. Dříve dlouholetá reprezentantka ČR v cyklistice.

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Vystudovala fyzioterapii na FTVS UK, má 20 letou praxi a absolvovala více jak 30 specializačních odborných kurzů. Specializuje se na funkční poruchy pohybového aparátu a sportovní fyzioterapii. Spolupracuje s amatérskými i vrcholovými sportovci různých odvětví. Ve své praxi využívá zejména manuální medicínu, koncepty BPP a DNS, kineziotejpování a akupunkturu. Je členem výboru ČSTL. Přednáší na univerzitě 3. věku, na IPVZ a v Dexter Academy. 

Bc. Lucie Chmelíková

Vystudovala obor nutriční terapeut na 1 LF UK. Jako nutriční terapeut spolupracuje na projektu OBERISK. Aktivně se věnuje sportu a oblasti fitness. 

Vstupní požadavky

1/ VOŠ nebo VŠ tělovýchovného směru nebo akreditovaný kurz nebo zkouška  z profesní kvalifikace z oblasti pohybových aktivit

2/ Vstupní on-line test (pouze orientační, nikoliv nominační) pro zjištění výchozí úrovně znalostí a dovedností účastníků (cca týden před školením). 

 

Ceník a registrace

Přihláška pro členy ČKF
1.490 Kč
1 osoba
Přihláška bez členství v ČKF
1.990 Kč
1 osoba

Odborný workshop pořádají

Česká komora fitness

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Místo konání

Xplore Fitness Na Příkopě 17/1047, 110 00 Staré Město

Filter by

Get Directions

show options hide options

Xplore fitness Na Příkopě

Jak do Xplore Fitness?

Pěší zóna ulice Na Příkopě 17, přímo naproti Hamley´s, průchodem do dvora kolem parfumerie Douglas, klenotnictví Dušák a obuvi Hogl.