Fitness na předpis? Realita nebo utopie?

Mohou lékaři posílat pacienty s civilizačními onemocněními cvičit do fitness center?

Pravidelný pohyb je bez pochyby nejlepší prevencí a současně velmi účinným lékem pro celou řadu masivně rozšířených onemocnění jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak!

Máme ale dostatek dobře vyškolených fitness profesionálů, kteří umí přečíst předpis od lékaře a nasadit účinnou terapii pohybem?

Ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného lékařství  a odborným týmem doc. MUDr. Martina Matoulka jsme pro vás připravili již druhý společný workshop, jehož absolventi budou vědět i umět více!

Program dne

Dopolední blok

 9:00 - 12:30

9:00 - 9:30

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph. D.

Civilizační onemocnění – význam pohybu – Evidence Based Medicine

9:30 - 10:00

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph. D.

První hodina s neznámým klientem

10:00 - 10:30

 

 

Mgr. Bc . Vendula Navrátilová

Diabetes a pohybová aktivita – základní pojmy

Přestávka

10:30 - 10:45

Během přestávek bude pro všechny účastníky zajištěno zdravé občerstvení.

10:45 - 11:30

 

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Pohybová aktivita a obezita z pohledu rehabilitačního lékaře / fyzioterapeuta

11:30 - 12:30

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Mgr. Ondřej Kádě

Srdeční nebo tepová frekvence? Stanovení intenzity tréninku u neznámého klienta

Pauza na oběd

12:30 - 13:00

Odpolední blok

13:00 - 16:00

13:00 - 14:00

 

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Artróza – specifika pohybové aktivity nejen u seniorů

14:00 - 14:30

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Mgr. Ondřej Kádě

Telemedicína ve FITNESS - využití monitoringu pro řízení dlouhodobého tréninku

14:30 - 15:00

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Bc. Lucie Chmelíková

Vzdělávání ve fitness – PK instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění

15:00 - 16:00

 

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Xplore

Projekt „Healthy fitness club“ – představení konceptu – diskuze nad kazuistikami

Celým dnem vás provedou zkušení lékaři

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Atestoval v r. 1997, atestace z vnitřního lékařství, endokrinologie, tělovýchovného lékařství. Věnuje se obezitologii, je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a VŠTJ Medicina Praha, o.s. 

Mgr. Ondřej Kádě

Narozen v Šumperku. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde promoval v roce 2004. Od roku 2009 pracuje s roční přestávkou ve VŠTJ Medicina Praha, kde se věnuje mimo jiné pohybové aktivitě obézních pacientů, diabetiků a seniorů. 

Mgr. Bc. Vendula Navrátilová

Absolventka 1. Lékařské fakulty UK v magisterském oboru Nutriční specialita a bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Biochemie, studentka postgraduálního studia na 1. Lékařské fakultě UK v oboru Preventivní lékařství. Aktuálně působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice VFN v Praze. Dříve dlouholetá reprezentantka ČR v cyklistice.

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Vystudovala fyzioterapii na FTVS UK, má 20 letou praxi a absolvovala více jak 30 specializačních odborných kurzů. Specializuje se na funkční poruchy pohybového aparátu a sportovní fyzioterapii. Spolupracuje s amatérskými i vrcholovými sportovci různých odvětví. Ve své praxi využívá zejména manuální medicínu, koncepty BPP a DNS, kineziotejpování a akupunkturu. Je členem výboru ČSTL. Přednáší na univerzitě 3. věku, na IPVZ a v Dexter Academy. 

Bc. Lucie Chmelíková

Vystudovala obor nutriční terapeut na 1 LF UK. Jako nutriční terapeut spolupracuje na projektu OBERISK. Aktivně se věnuje sportu a oblasti fitness. 

Vstupní požadavky

1/ VOŠ nebo VŠ tělovýchovného směru nebo akreditovaný kurz nebo zkouška  z profesní kvalifikace z oblasti pohybových aktivit

2/ Vstupní on-line test (pouze orientační, nikoliv nominační) pro zjištění výchozí úrovně znalostí a dovedností účastníků (cca týden před školením). 

 

Ceník a registrace

Přihláška pro členy ČKF
1.490 Kč
1 osoba
Přihláška bez členství v ČKF
1.990 Kč
1 osoba

Odborný workshop pořádají

Česká komora fitness

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Místo konání

Xplore Fitness Na Příkopě 17/1047, 110 00 Staré Město

Zadané ID mapy neexistuje. Zadejte prosím ID mapy, které existuje.

Xplore fitness Na Příkopě

Jak do Xplore Fitness?

Pěší zóna ulice Na Příkopě 17, přímo naproti Hamley´s, průchodem do dvora kolem parfumerie Douglas, klenotnictví Dušák a obuvi Hogl.