Česká komora fitness a Česká společnost tělovýchovného lékařství Vás tímto zvou na

ODBORNÝ WORKSHOP

Základy preskripce pohybové aktivity u osob s civilizačními onemocněními

Sobota 25. ledna 2020

Fitness na předpis? Realita nebo utopie?

Mohou lékaři posílat pacienty s civilizačními onemocněními cvičit do fitness center?

Pravidelný pohyb je bez pochyby nejlepší prevencí a současně velmi účinným lékem pro celou řadu masivně rozšířených onemocnění jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak!

Máme ale dostatek dobře vyškolených fitness profesionálů, kteří umí přečíst předpis od lékaře a nasadit účinnou terapii pohybem?

Ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného lékařství  a odborným týmem doc. MUDr. Martina Matoulka jsme pro vás připravili první společný workshop, jehož absolventi budou vědět i umět více!

Program dne

Teoretická část

9:00 - 12:30

Fyziologie a patofyziologie a základní terminologie těchto civilizačních onemocnění

A) Diabetes

B) Vysoký krevní tlak

C) Ischemická choroba srdeční

D) Onemocnění ve vyšším věku ovlivňující preskripci

4 x 45 minut + 3 x 10 minut přestávka

Praktická část

13:30 - 18:30

Práce ve skupinách zaměřena na praktické dovednosti spojené s měřením

A) Krevního tlaku

B) Tepové frekvence

C) Glykémie při zátěži

3 x 90 minut + 2 x 10 minut přestávka + závěrečné shrnutí

Celým dnem vás provedou zkušení lékaři

Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Je docentem tělovýchovného lékařství a rehabilitace na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. Obezitologii se věnuje 13 let, v posledních letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Zaměřuje se na interní lékařství, endokrinologii a tělovýchovné lékařství. Stále hraje aktivně basketbal.

MUDr. Veronika Pudilová

Absolventka II. LF UK, pracuje jako lékařka ambulance Kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze. Ve své praxi řeší racionální doporučení pohybové aktivity u pacientů s ohledem nejen na diagnózu, ale i funkční omezení, věk. Zabývá se otázkou preskripce pohybové aktivity a zvyšování adherence, včetně využití telemedicíny. Důraz klade na zlepšování komunikace v multioborových týmech, zejména mezi lékaři a nelékařskými profesionály

MUDr. Eva Horová, Ph.D.

Internistka, endokrinoložka a diabetoložka na 1. LF UK a VFN Praha – 3. interní klinika. V klinické praxi se zabývá především péčí o pacienty s diabetem se zaměřením na diabetes 1. typu a sport. V juniorských kategoriích se věnovala vrcholovému sportu, byla členem české reprezentace v lehké atletice. 

Mgr. Bc. Vendula Navrátilová

Absolventka 1. LF UK v magisterském oboru Nutriční specialita a bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Biochemie, studentka postgraduálního studia na 1. LF UK v oboru Preventivní lékařství. Dlouholetá reprezentantka ČR v cyklistice v horských kolech, silniční cyklistice i cyklokrosu, 10ti násobná mistryně ČR a účastnice Mistrovství světa a Evropy. 

Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Je docentem tělovýchovného lékařství a rehabilitace na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. Obezitologii se věnuje 13 let, v posledních letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Zaměřuje se na interní lékařství, endokrinologii a tělovýchovné lékařství. Stále hraje aktivně basketbal.

MUDr. Eva Horová, Ph.D.

Internistka, endokrinoložka a diabetoložka na 1. LF UK a VFN Praha – 3. interní klinika. V klinické praxi se zabývá především péčí o pacienty s diabetem se zaměřením na diabetes 1. typu a sport. V juniorských kategoriích se věnovala vrcholovému sportu, byla členem české reprezentace v lehké atletice. 

MUDr. Veronika Pudilová

Absolventka II. LF UK, pracuje jako lékařka ambulance Kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze. Ve své praxi řeší racionální doporučení pohybové aktivity u pacientů s ohledem nejen na diagnózu, ale i funkční omezení, věk. Zabývá se otázkou preskripce pohybové aktivity a zvyšování adherence, včetně využití telemedicíny. Důraz klade na zlepšování komunikace v multioborových týmech, zejména mezi lékaři a nelékařskými profesionály

Mgr. Bc. Vendula Navrátilová

Absolventka 1. LF UK v magisterském oboru Nutriční specialita a bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Biochemie, studentka postgraduálního studia na 1. LF UK v oboru Preventivní lékařství. Dlouholetá reprezentantka ČR v cyklistice v horských kolech, silniční cyklistice i cyklokrosu, 10ti násobná mistryně ČR a účastnice Mistrovství světa a Evropy. 

Vstupní požadavky

1/ VOŠ nebo VŠ tělovýchovného směru nebo akreditovaný kurz nebo zkouška  z profesní kvalifikace z oblasti pohybových aktivit

2/ Vstupní on-line test (pouze orientační, nikoliv nominační) pro zjištění výchozí úrovně znalostí a dovedností účastníků (cca týden před školením). 

 

Ceník a registrace

Přihláška pro členy ČKF
1.490 Kč
1 osoba
Přihláška bez členství v ČKF
1.990 Kč
1 osoba

Odborný workshop pořádají

Česká komora fitness

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Místo konání

Místa konání dopolední a odpolední části jsou odlišná!

 

Dopolední část

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

 

Odpolední část

VŠTJ Medicina Praha

Salmovská 5, Praha 2