Výsledky průzkumu potenciálu dlouhodobé spolupráce členů České komory fitness na změnách legislativy

Do průzkumu, který provedla Česká komora fitness ve dnech 1.7-8.7.2020 se zapojilo z více než 80 členů celkem 36 provozovatelů.

Pro většinu z dotazovaných členů patří mezi nejzásadnější témata vyjednání systémové spolupráce se zdravotními pojišťovnami (91,7 %) a trvalé udržení snížené sazby DPH ve výši 10 % (80,6 %). Necelých 53 % provozovatelů považuje za důležité systémovou spolupráci s lékaři na preskripci pohybové aktivity osob s civilizačním onemocněním.

Do skupiny podporující vyjednávání příslušných změn by se aktivně zapojilo 75 % z dotazovaných členů. 

Finanční podporu by poskytlo celkem 91,7 % dotazovaných členů, z toho 72,2 % ve výši do 5.000 Kč ročně, 16,7 % do 10.000 Kč ročně a 2,8 % členů by podpořilo spolupráci na změnách legislativy i částkou do 15.000 Kč. 

V případě systémové spolupráce se zdravotními pojišťovnami na příspěvcích na pohybovou aktivitu z fondu prevence nepanuje mezi členy jednoznačná shoda. 38,9 % dotazovaných členů by jako ideální řešení považovalo systém podpory klientů formou proplacení části kurzovného přímo zdravotní pojišťovnou, stejné procento členů (38,9 %) by naopak uvítalo systém poukazů na pohyb, které by klienti získali od zdravotní pojišťovny a následně je uplatnili ve fitness centru.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do našeho vnitřního průzkumu o potenciálu členů komory spolupracovat  s profesionálními konzultanty (lobbisty) na změnách české legislativy. Výsledky nám dávají jasný signál k dalšímu postupu. S platností od 1.8.2020 uzavřeme se společností Becker a Poliakoff Consulting, a.s. smlouvu o poskytování konzultačních služeb. Nadále tedy budeme v tomto směru komunikovat pouze s těmi, kteří nám slíbili aktivní podporu. Ty budeme také pravidelně informovat o průběžných výsledcích vyjednávání.

Pokud by se však chtěl přidat kdokoliv další, stačí kontaktovat prezidentku České komory fitness Janu Havrdovou na emailu jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz.

Komentáře