Zkoušky z profesních kvalifikací 2016

12214057_lPro získání dostatečné odbornosti pro práci ve fitness sektoru jak formou pracovního poměru, tak prostřednictvím vázané živnosti Poskytování tělovýchovných služeb, bylo třeba se prokázat zcela jasně definovaným diplomem/osvědčením o absolvování vzdělávacího programu/kurzu.

Od 1.1.2015 platí pro fitness sektor další legitimní prostředek získání potřebné odbornosti, kterým je Zkouška z profesní kvalifikace.

Zkoušky z profesních kvalifikací vycházejí ze zákona 179/2006 Sb. a jsou realizovány na základě jasně definovaných standardů profesních kvalifikací sestavených pracovními skupinami v rámci Národní soustavy kvalifikací. Standardy jsou nastaveny v řadě oborů národního hospodářství, kompletní přehled naleznete na www.narodni-kvalifikace.cz.

 

Pro oblast fitness sektoru byly zatím schváleny následující Profesní kvalifikace:

1. Instruktor aerobiku – standard k nahlédnutí zde

2. Instruktor bodystylingu – standard k nahlédnutí zde

3. Instruktor indoor cyclingu – standard k nahlédnutí zde

4. Instruktor Pilates – standard k nahlédnutí zde

5. Instruktor power jógy – standard k nahlédnutí zde

6. Instruktor kondiční chůze – standard k nahlédnutí zde

 

V oblastech 1-5 výše je možné absolvovat zkoušku organizovanou tzv. Autorizovanou osobou. Partnerem České komory fitness pro zkoušení je Hospodářská komora, která pro oblast aerobiku, bodystylingu, indoor cyclingu, Pilates i power jógy získala autorizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká komora fitness pro zkoušky zajistila zkoušející a zkušební místa.

Aktuální přehled autorizovaných zástupců Hospodářské komory pro zkoušení:

Instruktor aerobiku: Bímanová Kateřina, Mgr. Fasnerova Lenka, Jestříbková Lada, Mgr. Muller Daniel, Přetáková Blanka, Šenková Lucie, PaedDr. Toufarová Hana, Weigeltová Petra

Instruktor bodystylingu: Mgr. Fasnerova Lenka, Mgr. Muller Daniel, PaedDr. Toufarová Hana

Instruktor indoor cyclingu: Mgr. Krmíček Tomáš, Mgr. Krmíčková Lucie, Stočes Jan, Zelenka Jaroslav

Instruktor Power jogy: Mgr. Fasnerova Lenka, Krejčík Václav,  Mgr. Krmíčková Lucie, Rožumberská Pavla

Instruktor Pilates: Ing Behenská Eva, Mgr. Felcmanová Vysušilová Helena, PhDr. Huspeková Olga, Havlová Věra, Mgr. Muller Daniel, Němečková Gabriela, Mgr. Petr Zbyněk, Weigeltová Petra, Bc. Zbuzková Petra,

 

Pro 1. pololetí roku 2016 jsou zatím vypsány následující termíny zkoušek:

Power jóga: Praha  24.3.2016, zkoušející Václav Krejčík, Pavla Rožumberská

Power jóga: Praha 19.5.2016, zkoušející Václav Krejčík, Pavla Rožumberská

Pilates: Praha 9.7., Elixír studio

 

Další zkoušky budeme přidávat dle zájmu a časových kapacit.

 

Zkouška je jednodenní, přihlášku je třeba zaslat na info@ceskakomorafitness.cz nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky.

Více informací také na 602306858.

 

Komentáře