9 tipů jak pracovat s teenagery ve fitness aneb „nikdo cvičený z nebe nespadl“ – 2. část

V poslední době se v českých fitness centrech objevuje stále více mladých sportovců toužících po nových dovednostech a výsledcích ve fitness, a to nejen na úrovni estetické, ale také výkonnostní. To s sebou nenese pouze benefit z pohledu vyšší návštěvnosti fitness center, vyšší obratovost nebo vytíženost fitness center v atypické časy, ale také hned několik rizik a uvědomění, které by provozovatel měl mít na paměti a snažit se ošetřit. Proto jsme pro Vás připravili 9 užitečných tipů, které by měly pomoci majitelům, provozovatelům, vedoucím pracovníkům nebo managementu fitness centra jako vodítko toho, jak s novým přílivem teenagerů pracovat, a která rizika eliminovat.

1. Teenager má jiné cíle 

Dnešní mládež je silně ovlivněna dopadem sociálních sítí, kultem těla, kultem zdraví a primárně estetickými cíli v tréninku. Tento cíl jako provozovatelé neovlivníme, nicméně můžeme akceptovat, že trénink není strukturován dle tradičního vzorce, který byl provozovatelům a jejich trenérům tradičně vštěpován. O tomto cíli tréninku je vhodné si se cvičícími nováčky nezávisle popovídat a snažit se vysvětlit důležitou úlohu zdraví, zdravého vývoje jedince, ale také důležitost obecného rozvoje a prvotního rozvoje pohybových dovedností / technické stránky cvičení, zpevnění core a odstranění nebo zlepšení svalových dysbalancí. A až poté se na to navazující specifický cíl ve svalové hmotě hrudníku nebo paží. 

2. Teenager nemá dostatečnou edukaci 

Zásadním problémem sportující mládeže a teenagerů ve fitness centru je fakt, že nejsou fitnessově vzdělaní. Fitness se oproti ostatním sportům nevyučuje na základní ani střední škole, není běžnou součástí školního curricula, a tak se sportující mládež potkává s fitness centrem a fungování v něm prakticky poprvé. Berte tak ohled na to, že si teenager ve fitness centru častokrát teprve hledá své místo a učí se „za pochodu“ nejen samotné principy fitness centra, ale také techniku cvičení. V tomto je vhodné jim pomoci, přidělit „dozorového trenéra“ nebo doporučit pomoc zkušeného fitness trenéra z daného fitness centra pro první tréninkové jednotky

3. Teenager má jiný vztah k technologiím

Pro současnou mladou generaci je využití technologií naprosto běžnou záležitostí, a to jak v edukačním procesu, tak i ve sledování svých sportovních pokroků. Buďte tedy shovívaví k tomu, pokud teenager kouká do telefonu, natáčí se, nebo dokonce využívá stativ, aby se „pobral“ z několika úhlů. Možná to nedělá pro svůj lepší profil na některé ze sociálních sítí, ale proto, aby dokázal odhalit své slabiny v pohybu nebo sledoval svůj sportovní vývoj. 

4. Teenager nemá dostatečně rozvinuté pohybové a technické stereotypy

Technická výchova sportovce chce svůj čas. Za jeden trénink to nebude, a tak pokud se vám jako trenérům nebo provozovatelům dostal „do rukou“ mladý sportovec, tak vězte, že jeho vývoj bude chtít čas a trpělivost. Výuka techniky jako pohybové dovednosti prochází standardní řadou procesu motorického učení, který zahrnuje seznámení, zdokonalování, automatizace až tvořivou asociaci. Standardně tak výuka jednoho cviku může trvat dle náročnosti týdny a měsíce. Z toho důvodu může teenager na jednom stanovišti strávit více času, než je obvyklé pro zkušeného cvičence.

5. Teenager nemá zafixované návyky pro pohyb ve fitness centru 

Nejen technická stránka cvičení chce svůj čas, ale také edukace v oblasti pohybu a zvyků ve fitness centru. Ať jde o ručníky na strojích, uklízení jednoruček či kotoučů nebo použití dezinfekce po využití kardio přístroje, bude třeba mladým sportovcům tyto návyky připomínat a vybízet je k jejich plnění. Případně tato pravidla vyvěsit viditelně ve fitness centru a při první návštěvě fitness centra je i sportovci předat. 

Teenagery je také vhodné motivovat k pobytu ve fitness centru mimo „prime time“ a exponované časy, a to studentskými vstupy, happy hours nebo službou dozorového trenéra navíc ve specifické časy. 

6. Teenager nedokáže rozlišit kvalitní a nekvalitní informaci

Informace jsou důležité a pro vývoj sportovce zásadní. Mladý sportovec je však daleko náchylnější na příjem kvalitních a nekvalitních informací, protože nedokáže rozlišit jejich hodnotu nebo kvalitu. Dbejte tedy na to, aby se ve vaší provozovně dostávalo kvalitních a „netoxických“ informací a praktik, a to zejména v oblasti výživy, dopingu, suplementace, ale také profesionálních tréninkových technik.

Tip: Vyzkoušejte nabídnout seminář nebo webinář zdarma pro vaše náctileté cvičence, který by jim pomohl rozlišit kvalitní a nekvalitní informace.

7. Teenager potřebuje v tréninku pomoci, byť tuto pomoc může odmítat

Vidíte u začínajícího sportovce nekvalitní, špatnou nebo dokonce až zdraví ohrožující techniku? Neváhejte mu pomoci a techniku opravit. Byť se to nemusí vždy zdát, tak většina mladých sportovců má poměrně otevřenou mysl a bude vděčná za názor zkušenějšího. 

8. Teenager je náchylnější na vliv sociálních sítí a zneužití dopingu 

Náctiletý sportovec je daleko náchylnější na dostupnost a možnost zneužití zakázaných látek podporujících výkon nebo slibujících zázračné výsledky za velmi krátkou dobu. Edukujte své teenagery ve fitness centru v tom, co je rizikové chování ve vztahu k dopingu a jaká rizika při jeho zneužití hrozí. Apelujte také na rodiče a zákonné zástupce, aby měly své cvičící děti více pro dohledem a náznaky zneužití zakázaných látek s nimi a nebo s vámi komunikovali.

9. Teenager potřebuje vyšší trpělivost

Poslední bod je spíše kosmetickým doporučením. Mějte trpělivost ve všech bodech. I my jsme jednou začínali a jak se říká: „nikdo cvičený z nebe nespadl“. Každý sportovec má svůj vývoj, a ten chce čas a trpělivost. 

Článek za Českou komoru fitness připravil člen představenstva Mgr. Jan Caha – Děkujeme!


Miniseriál ČKF – Teenageři ve fitness

Letošní sezóna patří z hlediska návštěvnosti sportovišť k nejúspěšnějším v historii. Jsme velmi rádi, že do fitness center míří i velké množství náctiletých dětí, kteří tak tvoří novou perspektivní klientskou skupinu a současně jsou velkou výzvou pro provozovatele i trenéry a instruktory. Věříme, že vám při práci s mládeží pomůže náš miniseriál. V první části se věnujeme právní odpovědnosti a druhá dává tipy, jak s teenagery pracovat aneb Nikdo cvičený z nebe nespadl.


ČKF pro Vás také připravila pár bodů, které si můžete vyvěsit ve svém fitness centru.

Komentáře