Aktuální pravidla pro sportování

Česká komora fitness připravila souhrnný přehled opatření, která se týkají aktuálních pravidel pro sportování. Sportovat lze zatím pouze venku v maximálním počtu 2 osob, přičemž dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví může být na sportovišti až 6 skupin po 2 lidech, zároveň musí být mezi těmito skupinami dodržen 6 metrový odstup. Osobní trenéři a instruktoři skupinových lekcí, kteří přijdou do styku se svými klienty musí mít platný negativní test.

Vnitřní sportoviště zůstávají zatím uzavřená

Ačkoliv vláda upravila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které jsme napadli žalobou, podmínky pro vnitřní sportování nezměnila. Stále tedy omezuje provozy tak, že v nich zakazuje přítomnost veřejnosti s výjimkou:

  • sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
  • sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

Stejné podmínky platí i pro bazény a sauny. Ti mohou poskytovat své služby pouze pokud se jedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Zdroj: Mimořádné opatření MZd – maloobchod, služby

Venkovní sportování

Venkovní posilovny a sportoviště jsou pro veřejnost v současné době otevřená. Platí ale omezení maximálně 2 lidí na jednom místě.

Dle informací Ministerstva zdravotnictví může být na takovém sportovišti až 6 skupin po 2 lidech, mezi jednotlivými dvojicemi musí být dodržen 6 metrový odstup. V mimořádném opatření MZd ale tuto informaci možné nalézt není, lze pouze odkázat na mediální výstup Ministra zdravotnictví. Pokud sportujete v přírodě (např. v parku) týkat by se vás měla pravidla pro shromažďování, která by umožňovala sportovat v počtu až 20 osob. Tuto informaci jsme získali na lince 1221 Ministerstva průmyslu a obchodu, opět ale nejsme schopni nalézt pro toto tvrzení příslušný legislativní zdroj. Situaci jsme konzultovali s právníkem České unie sportu, ale i dle jeho názoru aktuální pravidla Ministerstva zdravotnictví jednoznačný a spolehlivý výklad neumožňují.

Jak je to s rouškami?

Zákaz pohybu bez ochrany dýchacích cest se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby:

  • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,
  • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, (profesionální sportovci, kteří se zároveň musí testovat)
  • ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, (amatérští sportovci pod registrovaným svazem, kteří se pravidelně testují)
  • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun

Zdroj: Mimořádné opatření MZd

Osobní trenéři i instruktoři skupinových lekcí, kteří přijdou do styku se svými klienty, se musí povinně testovat

Od 6. dubna 2021 platí, že všichni zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, které při své činnosti přijdou do styku se třetí osobou mohou vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV 2 prováděný laickou osobou a jeho výsledek je negativní.

Pokud tedy trenér se svými klienty trénuje na venkovním sportovišti nebo kdekoliv jinde např. v parku, musí mít platný negativní test. Pokud ale trenér či instruktor skupinových lekcí do styku s třetí osobou nepřijde, např. vysílá on-line lekce, testování podstupovat nemusí. Stejně tak, pokud je trenér již 14 dní po podání druhé očkovací dávky nebo je v ochranné lhůtě 90 dní od pozitivního testu na COVID-19.

Zdroj: Mimořádné opatření – Testování

Komentáře