Nová nařízení ohledně roušek pro amatérský sport se dotknou i fitness center

Dle nového Mimořádného opatření nebudou muset amatérští sportovci (ti, co sportují v rámci sportovního svazu a připravují se na soutěže organizované sportovními svazy a nejsou profesionály) nosit při sportech uvnitř roušky, ovšem za podmínky, že se nechají stejně jako profesionálové před aktivitou otestovat. Pro fitness centra budou platit podobná pravidla.

Fitness centra

Ačkoliv ve výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury a novém Mimořádném opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které je v platnosti od 8.12.2020

„ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,“

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 8. 12. 2020 do odvolání

nenajdete přímou zmínku o fitness centrech, Tiskové oddělení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienička Jarmila Rážová nám dnes potvrdila, že toto nařízení je možné aplikovat i pro osobní trenéry, instruktory skupinových lekcí a klienty fitness center, kteří se prokáží negativním AG testem, ne starším než 48 hodin.

Pravidla pro skupinové lekce jsou stejná, ale aby mohli klienti a instruktor cvičit bez roušek, je třeba negativní test pro celou skupinu. Negativní test umožňuje cvičit bez roušek i při individuálním nebo osobním tréninku.

Odpověď tiskového oddělení Ministerstva Zdravotnictví ČR

Pro amatérský sport dále platí následující pravidla (převzato od Národní sportovní agentury)

Roušku (respirátor, ústenku, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) od 8. 12. 2020 nemusí mít:

  • Sportovec/cvičící osoba v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. VE VENKOVNÍCH PROSTORECH 
  • Profesionální sportovci při sportovní činnosti, kterou konají v rámci výkonu zaměstnání. Výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a při přípravě na tuto činnost ve venkovních i vnitřních prostorech
  • Trenéři a rozhodčí účastnící se profesionální sportovní činnosti ve venkovních i vnitřních prostorech
  • Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
  • Amatérští sportovci (ti, co sportují v rámci sportovního svazu a připravují se na soutěže organizované sportovními svazy a nejsou profesionály) ve VNITŘNÍCH PROSTORECH, pokud absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin, a to
    • sportovec či sportovci v případě individuálních sportů
    •  všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů

Pokud se však jedná o PRAVIDELNOU A DLOUHODOBĚ probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu ALESPOŇ 2X TÝDNĚ je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní.

Komentáře