Výsledky evropského průzkumu chování spotřebitelů ve fitness

Ve čtvrtek 7. dubna představila společnost Deloitte na jednání President’s council EuropeActive výsledky unikátního průzkumu, který proběhl mezi evropskými spotřebiteli oblasti zdraví a fitness v roce 2022. EuropeActive mapovala mezi 11 000 spotřebiteli jejich chování v oblasti fitness v celkem 19 zemích.

Jedním z hlavních výstupů je, že „hybridizace“ fitness sektoru je stále aktuálním tématem. Z průzkumu jednoznačně vyplývá, že uživatelé pro svůj trénink využívají různá prostředí. Jejich zájem se nesoustředí výlučně na kamenná fitness centra, ale využívají i venkovní prostředí a domácí prostředí.


Ve 14 z 19 zemí převyšuje počet spotřebitelů fitness, kteří během pandemie snížili svou frekvenci cvičení, počet těch, kteří svou frekvenci naopak zvýšili. To jednoznačně dokazuje negativní dopad pandemie na úroveň fyzické aktivity lidí. Pokud jde o oblibu různých prostředí pro cvičení, tedy kamenných fitness center, venkovních fitness nebo domácích posiloven, v jednotlivých zemích jsou patrné i regionální rozdíly.

Více než 50 % spotřebitelů také uvedlo, že se nějaké fyzické aktivitě věnují alespoň jednou týdně. Tento údaj rovněž souvisí s náladou spotřebitelů zvyšovat úroveň fyzické aktivity, pokud nebude omezen provoz sportovišť.

Na to, jak a kde Evropané cvičí, má také vliv několik zastřešujících faktorů:

  • Venkovní, domácí fitness fungují jako doplňková služba k tradičním vnitřním sportovištím
  • Mileniálové jsou hnací silou, která přispívá k rozšíření nabídky fitness služeb
  • COVID-19 je hlavním důvodem proč lidé dramaticky omezili fyzickou aktivitu
  • Vybavení fitness centra a zážitek spotřebitele z cvičení je nejlepším prodejním argumentem, který váš business odliší od konkurence
  • Malé přenosné cvičební pomůcky a stroje jsou hlavním lákadlem pro domácí cvičení
  • Velký potenciál, jak zaujmout velké množství lidí pro pravidelný pohyb mají zaměstnavatelé formou firemního neboli „corporate“ fitness
  • Poskytovatelé benefičních programu pomáhají přilákat nové klienty do boutique studií

Pro odvětví fitness a pohybových aktivit je nezbytné intenzivně vnímat využívání moderních technologií. Většina cvičících (54 %) očekává, že bude za rok používat chytré technologie, tzv. wearables (chytré hodinky, fitness náramky apod.), což je o 14 % více než v současnosti. Nicméně průzkum současně prokázal, že základem příjmů v našem sektoru budou i nadále služby poskytované v kamenných fitness centrech.

Zdroj: Tisková zpráva EuropeActive: EuropeActive unveils the first European Health and Fitness Consumer Survey

Komentáře