Vláda prodloužila dotační programy COVID 2021, Covid – Nepokryté náklady i kompenzační bonus

COVID 2021

MPO rozhodlo o prodloužení období, za které bude dotace v první Výzvě Programu poskytována, až do 9. května 2021. Nově tak bude podpora poskytována za období od 11. ledna do 9. května 2021, tzn. na 119 dní. Důvodem pro toto prodloužení jsou pokračující omezení podnikání z důvodu pandemie COVID-19, která z velké části skončí 10. května, a také fakt, že dosud stále nemohou být žádosti schvalovány a propláceny, neboť ještě nebyla Evropskou komisí vydána notifikace Programu. S ohledem na tyto skutečnosti budou tedy všechny dosud podané žádosti o podporu žadatelům vráceny s tím, že byla automaticky připočtena podpora za měsíc duben a část května, a žádosti mohou opět obratem podat. Tímto krokem tedy nebude schválení žádostí ohroženo ani zdrženo, žadatelé nebudou nijak poškozeni, a naopak mohou jednoduše a rychle získat podporu za celé období až do skončení všech hlavních omezení maloobchodu a služeb.

Zároveň bude žadatelům v programu Covid 2021 umožněno následně žádat o podporu ve druhé výzvě programu Covid – Nepokryté náklady, přičemž poměrná část vyplacená žadateli v programu Covid 2021 (od 1. dubna 2021 do 9. května 2021) bude snižovat základ pro výpočet výsledné výše dotace v programu Covid – Nepokryté náklady.

COVID – Nepokryté náklady

V případě programu Covid – Nepokryté náklady bude vyhlášena druhá výzva programu s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. Tento program lze kombinovat programem Antivirus (také prodloužen do konce května), přičemž platí, že výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace. Hlavním podkladem pro žádost je výkaz zisku a ztrát včetně doložení poklesu obratu.

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus vyplácí Finanční správa na základě zákona, který zvýšil příspěvek z 500 na 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 korun denně. Bonus již není navázaný na nouzový stav a rozhodujícím ukazatelem je pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií, doložený čestným prohlášením. Online žádost, která umožní zažádat rovněž o květnový kompenzační bonus, naleznete na www.mfcr.cz/novy-bonus. Finanční správa by měla začít přijímat žádosti hned z kraje týdne.

Komentáře