Pozitivní podnikatelská nálada v sektoru fitness bez plánů na zdražování služeb

Česká komora fitness na základě inspirace od Hospodářské komory ČR připravila v měsíci únoru barometr fitness sektoru pro první pololetí roku 2023. Dotazovaní odpovídali na otázky ohledně investic, vývoje podnikání, cen prodeje služeb, cen energií a také co očekávají od následujícího období. V našem článku jsme připravili ty nejzajímavější výstupy.

Do komorového fitness barometru se zapojili nejen provozovatelé fitness center a dalších sportovišť, ale i samotní osobní trenéři a instruktoři skupinových lekcí. Nejvíce se zapojili respondenti z hlavního města Prahy a následně z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. 

Co se týče velikosti firmy, není překvapením, že 70 % respondentů uvedlo, že zaměstnává maximálně 10 zaměstnanců. Z každoročních průzkumů totiž víme, že ve fitness sektoru pracují lidé nejčastěji jako osoby samostatně výdělečně činné. Malou firmu do 50 zaměstnanců označilo necelých 21 % respondentů a střední firmu (mezi 51 až 250 zaměstnanci) uvedlo necelých 9 % dotazovaných. 

Nejčastější odpovědí ohledně činnosti firmy je provozování tělovýchovných služeb, konkrétně provoz fitness centra nebo jiného sportoviště (70,6 %), v návaznosti pak poskytování tělovýchovných služeb: činnost fitness a sportovních profesionálů, trenérů a instruktorů. 

Celkový vývoj firmy v druhém pololetí roku 2022 v porovnání s předchozím pololetím byl pro 67,6 % příznivější, 20,6 % respondentů uvedlo, že zůstal stejný a pro necelých 12 % respondentů byl vývoj firmy nepříznivý. Příznivější výhled na první pololetí roku 2023 vidí 56 % respondentů. Necelých 30 % odhaduje, že vývoj zůstane stejný a 14,7 % počítá s nepříznivým vývojem. 

„Výsledky barometru České komory fitness přináší jednoznačně pozitivní zprávy o podnikatelské náladě v sektoru, jehož hlavním cílem je nabízet široké veřejnosti pravidelné pohybové aktivity jako nedílnou součást péče o své zdraví. Po náročných 2 letech pandemie COVID-19 se již druhé pololetí roku 2022 významně přiblížilo předcovidovému stavu. Téměř 90% respondentů označilo své podnikání v tomto období za příznivější (67,6 %) nebo stejné, (20,6 %). Jistou opatrnost sledujeme v oblasti investic, kdy své investice hodlá zvyšovat pouhých 23,5 respondentů.“

říká k průzkumu Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Celkový obrat firmy v druhém pololetí roku 2022 v porovnání s předchozím pololetím u necelých 65 % respondentů vzrostl, necelých 15 % odpovídajících nezaznamenalo žádné výkyvy a 20, 6 % uvedlo pokles. V prvním pololetí roku 2023 očekává necelých 60 % respondentů vyšší obrat, 23,5 % si myslí, že zůstane stejný a 17,6 % počítá s poklesem obratu. 

Prodejní ceny v druhém pololetí v porovnání s předchozím pololetím u 52 % vzrostly. 44, 1 % uvedlo, že zůstaly stejné  a necelé 3 % respondentů uvedlo, že museli ceny ještě snížit. V prvním pololetí roku 2023 své ceny neplánuje zvýšit ani snížit téměř polovina dotázaných (47,1 %). Naopak 20 % respondentů uvedlo, že plánuje ceny zvýšit s odhadem o méně než 10 %. O 10 až 20 % plánuje ceny zvýšit až 30 % dotazujících. 

„Dobrou zprávou pro širokou veřejnost je, že přestože i sektor fitness silně ovlivňován obavami i realitou zvýšených nákladů, neplánuje téměř polovina provozovatelů zdražovat, dalších 20% dokonce uvažuje o mírném zlevňování. Zbývajících 30% provozů plánuje zdražovat maximálně o 20%,“

komentuje Jana Havrdová.

Rozsah investic firem v druhém pololetí roku 2022 v porovnání s předchozím rokem zůstal u téměř poloviny dotázaných stejný. 38,2 % respondentů uvedlo, že investovali více a dalších 17 % se rozhodlo náklady na investice snížit. Dle průzkumu budou provozovatelé nejvíce investovat do lidských zdrojů (20,6 %) vzdělávání, zvyšování odborných dovedností zaměstnanců, energetických úspor (8,8 %), dalších 8,8 % plánuje expanzi na nové trhy anebo se zcela přeorientovat na jiný druh zboží či služeb (také 8,8 % respondentů). S výhledem na první pololetí 2023 se 50 % rozhodlo nechat plánované investice beze změny, 23,5 % bude investovat více a naopak 26,5 % respondentů se rozhodlo některé investice odložit

„Jistou opatrnost sledujeme v oblasti investic, kdy své investice hodlá zvyšovat pouhých 23,5 respondentů,“

doplňuje Jana Havrdová.

Poptávka po službách fitness v druhém pololetí roku 2022 v porovnání s předchozím pololetím dle respondentů vzrostla (52,9 %). Necelých 30 % uvádí, že zůstala stejná a 17,6 % uvedlo, že poptávka po jejich službách poklesla. V roce 2023 očekávají provozovatelé další nárůst (52,9 %), 35,3 % si myslí, že zůstane stejná a 11,8 % očekává pokles.

Respondenti odpovídali také na otázky, zda předpokládají, že ceny jejich energetických vstupů (včetně pohonných hmot) se zohledněním cenových stropů v prvním pololetí roku 2023 ve srovnání s předchozím pololetím vzrostou, zůstanou stejné nebo poklesnou. Přes polovinu respondentů se domnívá, že ceny jejich energetických vstupů vzrostou maximálně o  50 %, 20 % si myslí, že vzrostou dokonce až o  100 % a dalších 20 % si myslí, že zůstanou stejné. Pouze 6 % uvedlo, že předpokládá pokles cen energetických vstupů. 

Polovina dotázaných počítá s tím, že v prvním pololetí roku 2023 ceny ostatních vstupů (bez energií) vzrostou maximálně o  50 %, dalších 14,7 % počítá s nárůstem  až 100 % a necelých 30 % respondentů počítá s tím, že jejich náklady zůstanou stejné. 

Komentáře