Globální ekonomika wellness sektoru dosáhla rekordních 5,6 bilionů dolarů – do 2027 dosáhne 8,5 bilionů dolarů

Podle nového výzkumu z Global Wellnes Institut (GWI) bude mít celosvětová ekonomika wellness do roku 2027 hodnotu 8,5 bilionů USD. Výzkum poskytuje čísla a analýzy pro všech 11 wellness sektorů, regionální data a 20 největších národních trhu pro každý wellness sektor. Zároveň zkoumá hlavní posuny a trendy, které v budoucnu celý wellness značně ovlivní. 

COVID a wellness sektor

Mezi lety 2019 a 2020 se wellness sektor zmenšil o 11% (z 4,9 trilionu USD na 4,4 triliony USD), významnou roli hrála v tomto období pandemie Covid-19, celosvětová ekonomika wellness byla pandemií velice poškozena. Od té doby vzrostl sektor o 27% a v roce 2022 dosáhl rekordních 5,6 trilionu USD.

GWI předpovídá, že wellness ekonomika bude v příštích pěti letech rozšiřovat své spotřebitelské výdaje v celosvětové ekonomice – ročním tempem poroste o 8,6 procenta, což je více než předpokládaný růst celosvětového HDP ve výši 5,1 procenta. 

Trh by měl do konce roku 2023 dosáhnout 6,3 trilionu USD a 7,4 trilionu USD v roce 2025. Cílem je pak dosažení 8,5 trilionu USD v roce 2027, což pak bude představovat 6,6 procenta celosvětového HDP (oproti 5,6 procenta v roce 2022).

Nejvíce předpokládané oblasti k růstu jsou 

 1. wellness nemovistosti
 2. wellness turismus
 3. termální/minerální prameny
 4. duševní zdraví a pohoda

Všechny tyto sektory však také čelí některým náročným makro podmínkám, jako jsou rozdíly v bohatství, spotřebitelská důvěra, nejisté ekonomické podmínky a rychle se měnící geopolitika, která ovlivňuje tok lidí, kapitálu, technologií a myšlenek. Jak si ekonomika wellness povede, bude záviset na souhře všech těchto faktorů. Institut také 30. ledna 2024 zveřejní doprovodný průzkum své země „Rankings Report“, který bude obsahovat velikost trhu, hodnocení, analýzu a výdaje na wellness pro 150 zemí světa.

Regionální analýza: Severní Amerika, Asie a Evropa momentálně tvoří 90% z celkového wellness trhu.

Čtyři sektory překročí do roku 2024 1 trilion USD

 • Osobní péče a krása
 • Zdravé stravování, výživa a hubnutí
 • Pohybové aktivity
 • Wellness turistika

Další 3 sektory dosáhnou v roce 2024 částky půl trilionu USD

 • Wellness nemovitosti
 • Tradiční a doplňková medicína a veřejné zdraví
 • Prevence a personalizovaná medicína

Samozřejmě i ostatní sektory se vyvíjí a budou se vyvíjet nejrychlejším možným způsobem, závisí to však na mnoha faktorech. Wellness sektor jde také ruku v ruce s fitness prostředím a zdravotnictvím. Vzájemná spolupráce by tak mohla vytvořit skvělé projekty a zvýšit dosah v celé společnosti.


Zdroje:

Global wellness economy reaches record-breaking $5.6trn – predicted to hit $8.5trn by 2027 (healthclubmanagement.co.uk)

Featured Reports – Global Wellness Institute

Komentáře