HIIT cvičení proti Parkinsonově chorobě

Parkinsonova choroba je v současnosti nejrozšířenějším neurologickým onemocněním a odhaduje se, že do roku 2040 postihne více než 12 milionů lidí na celém světě. V současné době neexistuje žádný lék – pouze léky na léčbu příznaků. Podle studie lékařské fakulty Yaleovy univerzity může cvičení nejen zpomalit, ale dokonce zvrátit neurodegeneraci spojenou s Parkinsonovou chorobou. Cvičení by tak mohlo pomoci zmírnit obrovské osobní ale i ekonomické obtíže, spojené s touto nemocí. 

Parkinsonova choroba je způsobena nesprávným skládáním proteinu alfa synukleinu, který se hromadí v neuronech a poškozuje je. Když buňky odumřou, nedostatek dopaminu způsobí fyzické příznaky, zejména motorický třes a zpomalené pohyby. Protože se jedná o postupný vývoj, v době, kdy je nemoc diagnostikována, pacienti obvykle ztratí více než polovinu neuronů produkujících dopamin.

„V době, kdy se u pacientů klinicky projevují typické motorické příznaky Parkinsonovy choroby, lze předpokládat, že neurodegenerativní proces ve skutečnosti začal mnohem dříve, možná o deset nebo dvě desetiletí,“

říká Sue Tinaz, docentka neurologie.

Nejběžnější dostupné léky nahrazují dopamin, což zmírňuje příznaky, ale nezabraňuje dalšímu poškození neuronů

Dlouhodobé užívání těchto léků může také způsobit nežádoucí vedlejší účinky, jako jsou například větší nekontrolované pohyby. Bylo však prokázáno, že HIIT (vysoce intenzivní aerobní cvičení) zachovává neurony produkující dopamin, což jsou mozkové buňky, které jsou u pacientů s touto chorobou nejvíce náchylné k poškození. 

Průběh jedinečné studie

Yaleova studie pracovala s 10 pacienty, kterým byla diagnostikována Parkinsonova choroba dříve než před 4 lety a neztratili všechny neurony produkující dopamin. Prošli dvoutýdenním testem, aby se ověřilo, zda zvládnou trénink, a poté jim byla provedena magnetická rezonance a PET vyšetření.

Po šesti měsících cvičení HIIT třikrát týdně se skenování opakovalo a výsledky ukázaly výrazné zvýšení neuromelaninu v mozku. Podle vědců to naznačuje, že vysoce intenzivní cvičení nejen zpomalí neurodegenerativní proces, ale napomáhá zdravějšímu růstu dopaminu.

Tinaz udává, že: „léky, které máme k dispozici, slouží pouze k symptomatické léčbě. Nemění průběh nemoci. Zdá se však, že cvičení je v tomto směru ještě o krok dál.“

Liz Terry, redaktorka časopisu HCM, řekla: „Cvičení je pro nás velmi důležité. Přestože už mnoho let víme, že cvičení prospívá celkovému zdraví, nová studie týmu z Yale Univerzity, dokazuje, že fyzická aktivita, pokud je prováděna s odbornou péčí, může přinést mimořádné výsledky i lidem s nejnáročnějšími zdravotními problémy, jako je Parkinsonova choroba a mrtvice. V minulosti se lidé s takovými onemocněními cvičit neodvažovali, ale nyní víme, že to může být klíčové a že se ho mohou bezpečně účastnit, což stále více otevírá možnosti pro spolupráci dvou odvětví a to – pohybové aktivity a lékařství.“

Zdroj : Yale study shows HIIT can reverse nerve damage caused by Parkinson’s (healthclubmanagement.co.uk)

Komentáře